کلیدواژه‌ها = سوءرفتار پژوهشی
تعداد مقالات: 2
1. شبه علم

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 18-25

علی اکبر صبوری؛ فاطمه کاظمی


2. پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکار های مهاری

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-48

فرشته تقوی؛ علی اکبر صبوری