کلیدواژه‌ها = تعداد اسناد علمی
تعداد مقالات: 4
1. اسناد علمی ایران در سال 2014

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 6-17

علی اکبر صبوری


2. تولید اسناد علمی ایران در سال 2013

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 94-100

علی اکبر صبوری


3. تولید علم درحوزه علوم زیستی : مقایسه ایران با جهان و قدرت های برتر منطقه

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 10-18

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری


4. تولید اسناد علمی ایران در سال2012

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 96-103

علی اکبر صبوری