کلیدواژه‌ها = ذبح حلال
تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 35-39

علی اکبر موسوی موحدی؛ رقیه ستاری؛ الناز حسینی؛ لیلا فتوحی؛ شهره آریائی نژاد؛ علی خطیبی


پایداری فرآورده های حلال در برابر باکتری های بیماریزا

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 50-54

سمیرا هوشنگی؛ اعظم سلیمی