کلیدواژه‌ها = پیوند کلیه
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-70

علی نصیری اقدم؛ محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر