کلیدواژه‌ها = فرآورده های حلال
تعداد مقالات: 2
1. پایداری فرآورده های حلال در برابر باکتری های بیماریزا

دوره 03، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 50-54

سمیرا هوشنگی؛ اعظم سلیمی


2. بازرگانی فرآورده های حلال

دوره 02، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-19

سید محمود طباطبایی؛ منصوره مظاهری؛ رضا فرخی؛ علی اکبر موسوی موحدی