کلیدواژه‌ها = تبدیل تحقیقات علوم پایه به روش های درمانی
تعداد مقالات: 1
1. تبدیل تحقیقات علوم پایه به روش های درمانی: رقابتی علمی و جدید در سطح جهانی

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 122-127

ناصر پارسا؛ فاطمه قمری؛ علی اکبر موسوی موحدی