کلیدواژه‌ها = ارتباط صنعت و دانشگاه
تعداد مقالات: 2
1. پنجره جوهری: الگوی ارتباط بین صنعت و دانشگاه

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 138-143

امیررضا نریمانی؛ سید مهدی الوانی


2. مراکز تحقیق و توسعه: پل موفق بین دانشگاه و صنعت

دوره 01، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 30-35

محمد علی زلفی گل؛ مرتضى شیرى