کلیدواژه‌ها = مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اسناد علمی ایران در سال 2017

دوره 08، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 2-13

علی اکبر صبوری


2. اسناد علمی ایران در سال 2016

دوره 07، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 72-79

علی اکبر صبوری