کلیدواژه‌ها = پردازش ابری
تعداد مقالات: 1
1. کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخا‌نه‌های دانشگاهی

دوره 07، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-135

اعظم آقایی میرک آباد؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ الهه السادات آقایی میرک آباد