کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری علمی
تعداد مقالات: 1
1. برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-37

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری؛ علی اکبر موسوی موحدی