تعداد مقالات: 249

1. دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


2. خواب و سم زدایی بدن

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-53

علی اکبر موسوی موحدی


3. دیپلماسی علمی فرصتی مهم برای توسعه همکاری های علمی بین المللی و روابط راهبردی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 2-12

رضا یوسفی؛ علی اکبر موسوی موحدی


4. خلاقیت و اکتشاف

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 54-62

احمد شعبانی


5. تعاملات علمی بین‌المللی، پیشران دیپلماسی علم و فناوری

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 13-20

اسماعیل وزیری؛ علی اکبر صبوری


6. زیست شناسی کوانتومی

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-72

فرید نصیری؛ سید پیمان شریعت پناهی؛ محمد رهنمای؛ علی اکبر موسوی موحدی


7. آموزش عالی ناب

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 21-27

محسن نظرزاده زارع


8. نگاهی به نشریه نیچر و جوایز نوبل

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-81

نسیم سلیمانی؛ علی اکبر موسوی موحدی


9. مروری بر تجربه‌های نوآوری‌های مردمی در برخی از کشورها

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 28-37

اکرم قدیمی


10. آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 82-88

ثمین حقیقی پوده؛ یحیی سفیدبخت؛ حسن کوچک زاده


11. مدیریت نوآوری، استانداردهای نوآوری و اهمیت آن

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 38-45

منصوره مظاهری؛ ملیحه نازی


12. نگاهی به مواد بیگانه‌زیست

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-96

فتانه فاطمی


13. باستان شناسی کاربردی؛ کشف گذشته و استفاده معاصر

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 46-52

بهروز افخمی


14. بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-100

منا شهلائی؛ مریم سعیدی فر؛ علی اکبر صبوری


15. معرفی پارک-موزه های معدنی با اهدف آموزشی و گردشگری

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 53-61

قربان وهاب زاده کبریا


16. دیوان شرقی از مولفی غربی یا دیوان غربی از مولفی شرقی

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-115

سید کاظم علوی پناه


17. زالوی طبی: داروخانه زنده

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 62-79

معصومه ملک؛ علی اکبر موسوی موحدی


18. مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 80-86

علیرضا هدهدی؛ آریا باباخانی؛ هانیه رستم زاد


19. فرآیند های کوانتومی در علوم زیستی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 87-96

امیر اشراقی؛ سید نصیب الله دوستی مطلق


20. منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 97-100

سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی


21. سخن نخست : دانش گشاینده مشکلات

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


22. درس‌های آموزنده از ویروس کرونا-19

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


23. پیشرفت علم با همکاری

دوره 08، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


24. نقش ابزار دقیق پیشرفته اندازه­گیری در توسعه علمی و غرور ملی

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


25. علوم پایه و علوم بنیادی: سرچشمه‌های فناوری

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی