یک سده جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 157-170

فاطمه نوروزنژاد؛ مسعود شبانی


تاریخچه و انواع رایانه‌های کوانتومی

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 163-171

سعید نائیه؛ سید نصیب الله دوستی مطلق


آینده‌پژوهی عوامل فناورانه که آینده مهندسی را شکل خواهند داد

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 164-170

مرتضی شریفی؛ محمود محصل فقهی


حکمت قلم

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 171-171

پروانه مقامی


نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم)

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 171-180

الناز حسینی؛ مهرناز ابراهیمی؛ پرویز نوروزی؛ علی اکبر موسوی موحدی


تاریخچه واکسن‌سازی در ایران

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 181-188

عظیم اکبرزاده خیاوی


بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 189-199

سمیرا عبدی خانی؛ شکوه رضائی؛ یحیی سفیدبخت؛ ساره ارجمند


کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 209-219

مهدی ضرابی؛ نرگس خسروی؛ مهران حبیبی‌رضایی


نگاه جدید به سرو 4000 ساله ابرکوه

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 220-224

سید کاظم علوی پناه