ذره‌ای به نام هیگز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشکده فیزیک ،پژوهشگاه دانش های بنیادی،تهران،ایران.

چکیده

مدل استاندارد عنوان نظریه‌ای است که ویژگی‌ها و برهمکنش‌های ذرات بنیادی را توصیف می‌کند. سازگاری این نظریه و توصیف صحیح جرم‌های ذرات بنیادی در این مدل ایجاب می‌کند که ذره‌ای سنگین با بار الکتریکی و اسپین صفر در طبیعت وجود داشته باشد. این ذره که هیگز خوانده می شود ناپایدار است و بلافاصله بعد از به وجود آمدن واپاشی می‌کند. واپاشی این ذره از طریق نیروی جدیدی انجام می‌گیرد که تنها در فرآیندهایی که ذره‌ی هیگز در آنها دخیل است ظاهر می‌شود. تا قبل از چهاردهم تیرماه سال جاری، تمام ذرات بنیادی موجود در نظریه‌ی مدل استاندارد به جز ذره ی هیگز کشف شده بود. اخیراً آزمایشگران آزمایش بین المللی ال-ایچ-سی اعلام کرده اند که ذره‌ای با ویژگی‌های مورد انتظار ذره‌ی هیگز مدل استاندارد ذرات بنیادی کشف نموده‌اند. یافتن این ذره به معنای یافتن آخرین قطعه در معمای مدل استاندارد ذرات بنیادی است که شکل گیری آن حدود یک قرن زمان برده است. در این مقاله، ما به زبان ساده، نقش و اهمیت ذره‌ی هیگز را تحلیل می نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The So-Called Higgs Particle

نویسنده [English]

  • Yasaman Farzan
School of Physics, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The “Standard Model’’ is a theory describing the properties and interactions of the elementary particles. Theoretical consistency and proper explanations of the masses of the elementary particles imply that there is a spinless electrically neutral heavy state in nature. This particle, which is called the Higgs, is unstable and decays immediately after production. Its decay takes place via a new kind of interaction whose effect appears only in processes involving the Higgs. Before July 4th, 2012, all the particle content of the Standard Model except the Higgs, were discovered. Recently, the international LHC experiment announced the discovery of a new particle with the characteristics expected for the Higgs particle of the Standard Model of elementary particles. This discovery is considered finding the last piece of the Standard Model which took about a century to shape. In this article, we analyze the role and importance of the Higgs particle for physics of the elementary particles in a simple language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higgs Particle
  • Symmetry Breaking Mechanism
  • Weak Interactions
  • Electroweak
  • Accelerators
  • Decay Modes