نقش فناوری چند رسانه ای در پیشرفت علمی کشور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشگر پسا دکترا در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

اصطلاح چندرسانه‌ای عبارت است از انتقال اطلاعات از طریق چند رسانه(تصویر، متن، صدا ویدئو...) در کنار یکدیگرکه توسط فناوری ارتباطات و رایانه، کنترل می شوند. نظام چند رسانه ای به دو صورت خطی و غیرخطی قابل استفاده است. نظام‌های چند رسانه ای به صورت‌های مختلف صوتی، تصویری، و نوشتاری مورد استفاده قرار می گیرد که آموزش و یادگیری به کمک رایانه؛ ذخیره و بازیابی اطلاعات دیداری و شنیداری؛ پایگاه های اطلاعاتی چندرسانه‌ای؛ همایش‌های تصویری و کتابخانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای از کاربردهای متنوع آن است.اجرای نظام های چند رسانه ای در فضای مجازی که سرعت آن بسیاربالاتر از دنیای فیزیکی است زمان برای بازبینی امور کاهش می یابد لذا در این موقعیت اخلاق و رعایت مسائل اخلاقی به مراتب اهمیت بیشتری پیدا می کند. با توجه به کاربردهای متنوع فناوری چند رسانه ای ایجاد رشته چند رسانه ای بطور تخصصی در دانشگاه های کشور همگام با ارزش‌های اخلاقی نقش مهمی در پیشرفت علمی کشور ایفاء می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Multimedia Technology in Scientific Progress of Nation

نویسنده [English]

  • Parvaneh Maghami
Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB), University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Multimedia is a media that uses multiple forms of information content and information processing (e.g. text, audio, graphics, animation, video, interactivity) to inform or entertain the user and it can be controlled by computer technology. Multimedia divided into linear and non-linear categories. Different forms of multimedia consist of electronic publishing and multimedia education and com-puter- assisted learning, audio and visual information storage and retrieval, multimedia databases, video conferences, digital libraries, and video games. Multimedia systems are running in virtual space that is faster than the physical world. Therefore the required time for reviewing decreases. For these reasons the ethics will be much more important in this area. Moreover due to diverse ap-plications of multimedia technology, establishing specialized courses of multimedia in universities that are consistent with moral values plays an important role in scientific progress of nation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia
  • Virtual Space
  • e-learning
  • Multimedia Database