سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده: سرریز اطلاعات به حجم اطلاعات عظیم طبقه بندی نشده اشاره دارد که فرد برای استفاده و برطرف کردن نیازهای خود در میان آن سردرگم شده در واقع فرد در مقابل بمباران اطلاعاتی قرار می گیرد. سرریز اطلاعات شرایطی است که در آن به دلیل میزان زیادی ورودی های ارتباطی در یک سیستم یا فرد، پردازش اطلاعات ممکن نیست و منجر به از کار افتادن سیستم می شود. جامعه شناسان و پژوهشگران علوم سیاسی، سرریزاطلاعات را مفهومی سیستماتیک یا جهانی می بینند که درآن به دلیل سیل عظیم پیام ها در محیط بسیاری از آن ها نادیده می مانند. سرریزاطلاعات باعث می شود که کاربر در هنگام دسترسی به اطلاعات موردنیاز دچار سردرگمی شود.
وجود سرریزاطلاعات باعث ایجاد مشکلاتی همچون اضطراب اطلاعاتی در کاربر می شود که در مقاله حاضر ابتدا به بیان مفهوم سرریزاطلاعات می پردازیم و سپس به نقش این پدیده( سرریز اطلاعات) در ایجاد این مشکل (اضطراب اطلاعاتی) پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information flow and its role in creating information anxiety

نویسندگان [English]

  • zahra doostzade 1
  • mohsen Haji Zeinolabedini 2
1 Senior student of Shahid Beheshti University's Department of Information Science and Epistemology
2 Member of the academic staff of the Department of Information Science and Epistemology of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract: Information overflow refers to the huge volume of unclassified information that a person gets confused in order to use and meet their needs. In fact, a person is faced with information bombardment. Information overflow is a situation in which, due to the large amount of communication inputs in a system or person, information processing is not possible and leads to system failure. Sociologists and political science researchers see information overflow as a systematic or global concept in which many of them remain ignored due to the huge flood of messages in the environment. The overflow of information causes the user to get confused when accessing the required information.
The existence of information overflow causes problems such as information anxiety in the user. In this article, we will first explain the concept of information overflow and then the role of this phenomenon (information overflow) in creating this problem (information anxiety) will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information overflow
  • information bombardment
  • information anxiety
  • information overload