نمایه نویسندگان

ا

  • اشراقی، امیر فرآیند های کوانتومی در علوم زیستی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 88-97]
  • افخمی، بهروز باستان شناسی کاربردی؛ کشف گذشته و استفاده معاصر [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 46-53]

ب

  • باباخانی، آریا مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 81-87]

د

ر

  • رستم زاد، هانیه مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 81-87]

ص

  • صبوری، علی اکبر تعاملات علمی بین‌المللی، پیشران دیپلماسی علم و فناوری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 13-20]

ع

ق

  • قدیمی، اکرم مروری بر تجربه‌های نوآوری‌های مردمی در برخی از کشورها [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 28-37]

م

ن

و

  • وزیری، اسماعیل تعاملات علمی بین‌المللی، پیشران دیپلماسی علم و فناوری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 13-20]
  • وهاب زاده کبریا، قربان معرفی پارک-موزه های معدنی با اهدف آموزشی و گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 54-62]

ه

  • هدهدی، علیرضا مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 81-87]

ی

  • یوسفی، رضا دیپلماسی علمی فرصتی مهم برای توسعه همکاری های علمی بین المللی و روابط راهبردی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 2-12]