نشریه نشاء علم، مجلد 8 شماره 2 (خرداد ماه 1397)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

 

نام مقاله

مولف

فصلنامه (PDF)

شناسنامه فصلنامه

 

(PDF)

سخن نخست: ﺣﻖ ﻋﻠﻢ را ﺑﭙﺮدازﯾﻢ

علی اکبر موسوی موحدی

(PDF)

علم و پژوهش

بررسی آثار عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری

سید منصور خلیلی عراقی، سجاد برخورداری

(PDF)

اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور

تکتم ظهوریان ابوترابی،
علی اکبر صبوری

(PDF)

چشم انداز تغییرات اقلیمی بر محیط زیست ایران و جهان

دکتر محمد یزدی

(PDF)

مولکول هایی که آینده را تغییر خواهند داد

احمد شعبانی

(PDF)

عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان و غذاهای ضد سرطانی

هانیه تکبیرگو، مریم سلامی

(PDF)

نگاهی به محصولات غذایی تراریخته

احمدرضا لگزیان

(PDF)

آلاینده های زیست محیطی و مطالعات اپی ژنتیک

یحیی سفیدبخت ،
علی قربانی، آریان زمانی دهکردی،

(PDF)

فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم

مهدی ضرابی، زهرا خمسه،
بهاره کریمی دونا،سیداحمدفیروزآبادی

(PDF)

تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA

شهره آریائینژاد، کاوه کاوسی،
لیلا فتوحی،
علی اکبر موسوی موحدی

(PDF)

اول انسان باشید و بعد دانشمند

آلیسون آنتس. ترجمه: فاطمه ممشلی، علی اکبر صبوری

(PDF)