نشریه نشاء علم، مجلد 9 شماره 1 (دی ماه 1397)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

 

نام مقاله

مولف

فصلنامه (PDF)

شناسنامه فصلنامه

 

(PDF)

سخن نخست :علوم پایه و علوم بنیادی، سرچشم های فناوری

علی اکبر موسوی موحدی

(PDF)

علم و پژوهش

بررسی اسناد علمي ایران در سال 2018

علی اکبر صبوری

(PDF)

روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت

احمد شعبانی

(PDF)

تکرارپذیری یافته های علمی

راحله شاکری

(PDF)

برگزیده‌ای ازانجمن پیشرفت علم آمریکا

میترا پیرحقی ، علی‌اکبر صبوری،
علی‌اکبر موسوی موحدی

(PDF)

نگاه اجمالی به انجمن‌های علمی علوم زیستی ایران

آزاده حکمت

(PDF)

فودومیک: نگرشی جدید به تاثیر تغذیه بر سلامتی سیستم های زیستی

علی مسعودی نژاد،
فائزه متقی طلب،
علی‌اکبر موسوی موحدی

(PDF)