مدیر مسئول

 

 عباسعلی زالی

 

  مدیر اجرایی

 

ابوالفضل کیانی بختیاری

 

  هیات تحریریه

علی اکبر صبوری

نصرت ا... ضرغام

محمد رضا عارف

کیوان کوشا

مهدی محقق

عباس مصلی نژاد

رضا ملک زاده

حمید میرزاده

جعفر مهراد

صادق واعظ زاده

حسین احمدي نوبري

محسن بهرامی

مهدی بهزاد

جعفر توفیقی

غلامرضا حبیبی

عباسعلی زالی

محمد علی زلفی گل

سعید سهراب پور

عباس شکروی

مجتبی شمسی پور

بهمن یزدی صمدی