دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-80 
5. رادیکال­های آزاد ، استرس اکسایشی و نقش آنتی‌اکسیدان‌ها

صفحه 33-41

یحیی سفیدبخت؛ ثمین حقیقی پوده؛ نسیم کیان والا؛ فاطمه غفوری


7. تنوع زیستی، امنیت غذایی و سلامت

صفحه 55-61

منصوره مظاهری؛ معصومه محمودی میمند