دوره و شماره: دوره 09، شماره 2 - شماره پیاپی 18، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-78 
1. خواب و سم زدایی بدن

صفحه 53-53

علی اکبر موسوی موحدی


3. زیست شناسی کوانتومی

صفحه 63-72

فرید نصیری؛ سید پیمان شریعت پناهی؛ محمد رهنمای؛ علی اکبر موسوی موحدی


4. نگاهی به نشریه نیچر و جوایز نوبل

صفحه 73-81

نسیم سلیمانی؛ علی اکبر موسوی موحدی


5. آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست

صفحه 82-88

ثمین حقیقی پوده؛ یحیی سفیدبخت؛ حسن کوچک زاده


7. بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم

صفحه 97-100

منا شهلائی؛ مریم سعیدی فر؛ علی اکبر صبوری