دوره و شماره: دوره 06، شماره 2 - شماره پیاپی 12، خرداد 1395، صفحه 1-80 (خرداد ماه) 
1. علم و سودجویی

صفحه 91-91

علی اکبر موسوی موحدی


3. سبک زندگی و پزشکی خواب

صفحه 103-113

علی اکبر موسوی موحدی؛ محمد فرهادی؛ میترا پیرحقی


4. درستی یا نادرستی نقش ویتامین 12B در درمان سرطان

صفحه 114-119

پروانه مقامی؛ مهران حبیبی‌رضایی؛ علی اکبر موسوی موحدی


7. نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند

صفحه 133-139

فریبا دشتستانی؛ جواد صالحی؛ علی اکبر موسوی موحدی