نویسنده = علی اکبر موسوی موحدی
ارکان پرورش انسان از کودکی تا پیر خردمند

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 95-95

علی اکبر موسوی موحدی


سبک زندگی علمی و شادی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 104-116

مونا نورآذران؛ رضا یوسفی؛ مهدی ضرابی؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی


کاربردهای چت جی پی تی در تحقیقات علمی و ملاحظات اخلاقی استفاده از آن

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 148-156

حسام منتظری؛ احمدرضا غفاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


ساعت زیستی بدن: رونمایی از ریتم‌های حیات

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 172-183

میترا پیرحقی؛ علی اکبر موسوی موحدی


آینده سلامت دیجیتالی

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


سلامت دیجیتالی

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 54-59

رقیه ستاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 70-76

احمد امیری؛ صدیقه عابدان زاده؛ باقر دوائیل؛ سید محسن اصغری؛ احمد شعبانی؛ علی اکبر موسوی موحدی


تجلی نور

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 94-94

علی اکبر موسوی موحدی


مهاجرت معکوس استعدادهای درخشان

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 102-102

علی اکبر موسوی موحدی


رضایت از زندگی و آزادسازی اکسی توسین (هورمون عصبی شیمیایی )در مغز

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 150-157

سمیه قره قومی؛ علی اکبر موسوی موحدی؛ Thomas Haertle


دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


زالوی طبی: داروخانه زنده

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 63-80

معصومه ملک؛ علی اکبر موسوی موحدی


منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 98-101

سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی


سواد یک حقیقت است نه فقط مدرک تحصیلی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 114-114

علی اکبر موسوی موحدی


انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات بنیادین پیش رو

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 155-163

ابوالفضل کیانی بختیاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم)

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 171-180

الناز حسینی؛ مهرناز ابراهیمی؛ پرویز نوروزی؛ علی اکبر موسوی موحدی


سخن نخست : دانش گشاینده مشکلات

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 2-27

احمد شعبانی؛ پیمان صالحی؛ علی اکبر صبوری؛ جواد فیض؛ بابک کریمی؛ علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ محمد رضا واشقانی فراهانی


نگاهی به زندگی علمی دانشمندان بزرگ ایران و جهان (بخش اول)

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 102-112

مهرناز ابراهیمی؛ الناز حسینی؛ پرویز نوروزی؛ علی اکبر موسوی موحدی


درس‌های آموزنده از ویروس کرونا-19

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


تأثیر عملکرد کورکومین در جلوگیری از بیماری‌زایی ویروس‌ها

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 120-129

علی اکبر موسوی موحدی؛ مهدیه رهبان؛ منصوره مظاهری


سلامت انسان: توازن با طبیعت و فطرت

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 2-10

علی اکبر موسوی موحدی


خواب و سم زدایی بدن

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 53-53

علی اکبر موسوی موحدی