نویسنده = علی اکبر موسوی موحدی
کاربردهای چت جی پی تی در تحقیقات علمی و ملاحظات اخلاقی استفاده از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

حسام منتظری؛ احمدرضا غفاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


ساعت زیستی بدن: رونمایی از ریتم‌های حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

میترا پیرحقی؛ علی اکبر موسوی موحدی


سبک زندگی علمی و شادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

مونا نورآذران؛ رضا یوسفی؛ Mehdi Zarabi؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی


آینده سلامت دیجیتالی

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


سلامت دیجیتالی

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 54-59

رقیه ستاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 70-76

احمد امیری؛ صدیقه عابدان زاده؛ باقر دوائیل؛ سید محسن اصغری؛ احمد شعبانی؛ علی اکبر موسوی موحدی


تجلی نور

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 94-94

علی اکبر موسوی موحدی


مهاجرت معکوس استعدادهای درخشان

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 102-102

علی اکبر موسوی موحدی


رضایت از زندگی و آزادسازی اکسی توسین (هورمون عصبی شیمیایی )در مغز

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 150-157

سمیه قره قومی؛ علی اکبر موسوی موحدی؛ Thomas Haertle


دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


زالوی طبی: داروخانه زنده

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 63-80

معصومه ملک؛ علی اکبر موسوی موحدی


منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 98-101

سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی


سواد یک حقیقت است نه فقط مدرک تحصیلی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 114-114

علی اکبر موسوی موحدی


انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات بنیادین پیش رو

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 155-163

ابوالفضل کیانی بختیاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم)

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 171-180

الناز حسینی؛ مهرناز ابراهیمی؛ پرویز نوروزی؛ علی اکبر موسوی موحدی


سخن نخست : دانش گشاینده مشکلات

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 2-27

احمد شعبانی؛ پیمان صالحی؛ علی اکبر صبوری؛ جواد فیض؛ بابک کریمی؛ علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ محمد رضا واشقانی فراهانی


نگاهی به زندگی علمی دانشمندان بزرگ ایران و جهان (بخش اول)

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 102-112

مهرناز ابراهیمی؛ الناز حسینی؛ پرویز نوروزی؛ علی اکبر موسوی موحدی


درس‌های آموزنده از ویروس کرونا-19

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


تأثیر عملکرد کورکومین در جلوگیری از بیماری‌زایی ویروس‌ها

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 120-129

علی اکبر موسوی موحدی؛ مهدیه رهبان؛ منصوره مظاهری


سلامت انسان: توازن با طبیعت و فطرت

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 2-10

علی اکبر موسوی موحدی


خواب و سم زدایی بدن

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 53-53

علی اکبر موسوی موحدی


زیست شناسی کوانتومی

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 63-72

فرید نصیری؛ سید پیمان شریعت پناهی؛ محمد رهنمای؛ علی اکبر موسوی موحدی