نویسنده = مقامی، پروانه
درستی یا نادرستی نقش ویتامین 12B در درمان سرطان

دوره 06، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 114-119

پروانه مقامی؛ مهران حبیبی‌رضایی؛ علی اکبر موسوی موحدی


درمان با سیب

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 62-66

علی اکبر موسوی موحدی؛ پروانه مقامی


حکمت قلم

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 171-171

پروانه مقامی