نویسنده = حبیبی‌رضایی، مهران
کشف سازوکارهای هموستاز قند خون: سرگذشت گرتی و کارل کوری

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 117-123

عسل ربیعی؛ مهران حبیبی‌رضایی


کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 209-219

مهدی ضرابی؛ نرگس خسروی؛ مهران حبیبی‌رضایی


درستی یا نادرستی نقش ویتامین 12B در درمان سرطان

دوره 06، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 114-119

پروانه مقامی؛ مهران حبیبی‌رضایی؛ علی اکبر موسوی موحدی


عسل به عنوان غذادارو

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 26-34

مهران حبیبی‌رضایی؛ الهه محمودی خالدی؛ علی اکبر موسوی موحدی


تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 43-49

مهران حبیبی‌رضایی؛ یاسر سیاه منصوری