نویسنده = میترا پیرحقی
ساعت زیستی بدن: رونمایی از ریتم‌های حیات

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 172-183

میترا پیرحقی؛ علی اکبر موسوی موحدی


برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 29-37

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری؛ علی اکبر موسوی موحدی


سبک زندگی و پزشکی خواب

دوره 06، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 103-113

علی اکبر موسوی موحدی؛ محمد فرهادی؛ میترا پیرحقی


شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی

دوره 06، شماره 1، دی 1394، صفحه 6-17

علی اکبر صبوری؛ لیلا کرمی؛ میترا پیرحقی


اندازه بحرانی گرو ههای پژوهشی و بررسی آن در ایران

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 6-11

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری


داوری تخصصی در نشریات علمی

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 106-117

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری