نویسنده = پیرحقی، میترا
ساعت زیستی بدن: رونمایی از ریتم‌های حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

میترا پیرحقی؛ علی اکبر موسوی موحدی


برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 29-37

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری؛ علی اکبر موسوی موحدی


سبک زندگی و پزشکی خواب

دوره 06، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 103-113

علی اکبر موسوی موحدی؛ محمد فرهادی؛ میترا پیرحقی


شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی

دوره 06، شماره 1، دی 1394، صفحه 6-17

علی اکبر صبوری؛ لیلا کرمی؛ میترا پیرحقی


اندازه بحرانی گرو ههای پژوهشی و بررسی آن در ایران

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 6-11

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری


داوری تخصصی در نشریات علمی

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 106-117

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری