نویسنده = منوچهری قشقایی، آزیتا
چیستی روزنامه نگاری علمی

دوره 06، شماره 1، دی 1394، صفحه 48-53

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


تعاملات بین المللی علم و فنآوری

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 134-141

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی؛ غزاله نظیف کار