نویسنده = مریم سلامی
عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان و غذاهای ضد سرطانی

دوره 08، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 111-119

مریم سلامی؛ هانیه تکبیرگو


متابولیسم گیاهخواران

دوره 07، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 100-106

مریم سلامی؛ مینا حاجی زاده


فرآورده غذایی پروبیوتیکی؛ مزایا و محدودیت ها

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 104-107

مریم مصلحی شاد؛ مریم سلامی؛ علی اکبر موسوی موحدی


نقش شیر شتر و ملکول های زیست فعال آن در درمان بیماری ها

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 20-24

علی اکبر موسوی موحدی؛ مریم سلامی؛ امان بی بی اتک پور؛ هاجر عربها؛ امیر نیاسری نسلجی