نویسنده = سعید شفیعی ثابت
آلودگی های صوتی در آبهای جنوبگان: مطالعات اخیر و اولویت های آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

سعید شفیعی ثابت


معرفی الگوهای تقلیدی و مکانیسم‌های دفاعی در جانوران: درس هایی از طبیعت

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 164-171

سعید شفیعی ثابت؛ آناهیتا علیزاده


اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 77-84

سعید شفیعی ثابت؛ آناهیتا علیزاده؛ مریم کیانی


اهمیت مطالعات رفتارشناسی و زیست صوت آبزیان

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 191-197

مرضیه امینی فرد؛ سعید شفیعی ثابت


ماهی زبرا: گونه مدل مطالعاتی بیماری‌های انسانی و تغییرات رفتارشناسی

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 84-91

سعید شفیعی ثابت؛ فاطمه علیزاده لادمخی؛ شقایق جامی