نویسنده = شعبانی، احمد
شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 70-76

احمد امیری؛ صدیقه عابدان زاده؛ باقر دوائیل؛ سید محسن اصغری؛ احمد شعبانی؛ علی اکبر موسوی موحدی


جایگاه صنعت تولید دارو در ایران و جهان

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 118-125

احمد شعبانی


دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 2-27

احمد شعبانی؛ پیمان صالحی؛ علی اکبر صبوری؛ جواد فیض؛ بابک کریمی؛ علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ محمد رضا واشقانی فراهانی


نگاه شیمیایی به پیدایش مواد

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 11-16

احمد شعبانی


خلاقیت و اکتشاف

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 54-62

احمد شعبانی


روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 14-20

احمد شعبانی


مولکول هایی که آینده را تغییر خواهند داد

دوره 08، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 99-110

احمد شعبانی


تبیین راهکارهای فرایند تولید ثروت دانش‎بنیان

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 36-42

احمد شعبانی؛ نگار داوری اردکانی