کلیدواژه‌ها = دانشگاه
جایگاه صنعت تولید دارو در ایران و جهان

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 118-125

احمد شعبانی


مروری بر ضوابط حاکم بر استخدام خویشاوندی در برخی دانشگا ه های جهان

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 77-80

مرضیه جوادی ارجمند؛ رضا یوسفی


تبیین راهکارهای فرایند تولید ثروت دانش‎بنیان

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 36-42

احمد شعبانی؛ نگار داوری اردکانی