کلیدواژه‌ها = گردشگری سلامت
درمان با طبیعت برای توسعه گردشگری سلامت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

نسرین کاظمی


اهمیت گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی

دوره 08، شماره 1، دی 1396، صفحه 56-64

مهدی ابراهیمی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی