کلیدواژه‌ها = علوم شناختی
رویکرد علوم شناختی به نقش خلاقیت در توسعه اقتصادی

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 126-132

محمد اصلاحی؛ مهشاد پورامیدی


گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آینده

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 47-57

علی اکبر موسوی موحدی؛ سیده زهرا موسوی؛ محمد عزیزی؛ میثم مباشری؛ حسین عطار؛ سید مهدی رضایت