کلیدواژه‌ها = استرس
سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 26-32

زهرا دوست زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی


بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 97-100

منا شهلائی؛ مریم سعیدی فر؛ علی اکبر صبوری


ملاتونین: آنتی‌اکسیدان محصول خواب با کیفیت

دوره 07، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 107-115

علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ مرجان سلیمان پور