کلیدواژه‌ها = وبگاه علم
بررسی اسناد علمی ایران در سال 2021

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 103-117

علی اکبر صبوری


بررسی اسناد علمی ایران در سال 2020

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 115-123

علی اکبر صبوری


چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 37-46

علی اکبر صبوری


ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست با شیوع ویروس کرونا

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 47-58

محمد صادق علیایی؛ فائزه موسوی موحدی؛ رضا یوسفی


بررسی اسناد علمی ایران در سال 2019

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 68-99

علی اکبر صبوری


بررسی اسناد علمی ایران در سال 2018

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 2-13

علی اکبر صبوری


بررسی اسناد علمی ایران در سال 2017

دوره 08، شماره 1، دی 1396، صفحه 2-13

علی اکبر صبوری


اسناد علمی ایران در سال 2016

دوره 07، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 72-79

علی اکبر صبوری


اسناد علمی ایران در سال 2015

دوره 06، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 92-102

علی اکبر صبوری


نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند

دوره 06، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 133-139

فریبا دشتستانی؛ جواد صالحی؛ علی اکبر موسوی موحدی