کلیدواژه‌ها = فناوری
نقش هوش مصنوعی و تحول در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

حمیدرضا آراسته؛ کبری خباره


دو راهی‌های علم و فناوری و الگوبرداری از طبیعت

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 152-162

سید کاظم علوی پناه؛ جعفر جعفرزاد ه


روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 14-20

احمد شعبانی


الزامات زندگی شغلی دانشگران جوان فناور

دوره 07، شماره 1، دی 1395، صفحه 16-20

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


تعاملات بین المللی علم و فنآوری

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 134-141

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی؛ غزاله نظیف کار


زیر ساخت های دگردیسی دانش به فناوری

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 6-11

خشایار کریمیان