دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اختلال ریتم های شبانه روزی و خواب در بیماری آلزایمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

صغری باقری؛ علی اکبر صبوری


کاوشی عمیق در روش پژوهش پرتره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

محسن نظرزاده زارع


مطالعه تطبیقی تاریخی آکادمی های علمی کشورهای اروپایی (انگلستان، ایتالیا، فرانسه) و ایران از منظر نهادگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

لیلا عیسی وند


منابع تجدیدپذیر انرژی مبتنی بر نانو ژنراتورهای تریبوالکتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

آسیه السادات کاظمی؛ امیرحسین مردانی


خودشبکه نگاری در مطالعات گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

سجاد فردوسی


نقش میکروب های خوب در بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

صغری باقری


توسعه اینترنت آینده، درس آموخته‌هایی از پیشروان جهانی و راهکارهای پیشنهادی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

حسن یگانه؛ اعظم سادات مرتضوی کهنگی؛ آنیتا هادیزاده


نقش هوش مصنوعی و تحول در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

حمیدرضا آراسته؛ کبری خباره


درمان با طبیعت برای توسعه گردشگری سلامت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

نسرین کاظمی


بازی وارسازی در آموزش و گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

سایه داودی ایلخچی؛ سجاد فردوسی