دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کشف سازوکارهای هموستاز قند خون: سرگذشت گرتی و کارل کوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

مهران حبیبی‌رضایی؛ عسل ربیعی


تحلیل عوامل موثر بر نقش اعتماد عمومی به علم: مطالعه موردی دوره آغازین همه‌گیری کووید ـ 19 در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

سیده زهرا اجاق


اخلاق آب و حقوق طبیعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

سید موسی حسینی


کاربردهای چت جی پی تی در تحقیقات علمی و ملاحظات اخلاقی استفاده از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

حسام منتظری؛ احمدرضا غفاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


ساعت زیستی بدن: رونمایی از ریتم‌های حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

میترا پیرحقی؛ علی اکبر موسوی موحدی