انرژی خورشید جایگزینی برای انرژی های فسیلی

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 42-48

امیر نقوی آزاد


تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 43-49

مهران حبیبی‌رضایی؛ یاسر سیاه منصوری


موسیقی مبتنی بر توالی پروتئین و DNA

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 43-50

شهره آریائی نژاد؛ کاوه کاووسی


پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکار های مهاری

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 43-48

فرشته تقوی؛ علی اکبر صبوری


بررسی جو سیاره زهره

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 44-48

روح اله لطفی


ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست با شیوع ویروس کرونا

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 47-58

محمد صادق علیایی؛ فائزه موسوی موحدی؛ رضا یوسفی


گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آینده

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 47-57

علی اکبر موسوی موحدی؛ سیده زهرا موسوی؛ محمد عزیزی؛ میثم مباشری؛ حسین عطار؛ سید مهدی رضایت


چیستی روزنامه نگاری علمی

دوره 06، شماره 1، دی 1394، صفحه 48-53

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


ویژگی های خوشه های صنعتی و اثرات آن در توسعه منطقه ای

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 48-53

محمدحسین شریف زادگان؛ همایون نورائی


فودومیک: نگرشی جدید در تأثیر تغذیه بر سلامتی سیستم‌های زیستی

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 48-52

علی مسعودی نژاد؛ فائزه متقی طلب؛ علی اکبر موسوی موحدی


برندگان جایزه‌ی نوبل فیزیک

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 49-63

فرامرز کنجوری؛ مسعود شبانی


صنعت زیستی، مهندسی و اقتصاد سبز

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 49-55

یحیی سفیدبخت


پایداری فرآورده های حلال در برابر باکتری های بیماریزا

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 50-54

سمیرا هوشنگی؛ اعظم سلیمی


سى سال در علم؛ نهضت هاى دوره اى در تولید دانش

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 51-65

علی اکبر صبوری؛ سمانه نادرى جلودار


اهمیت اثر رایحه یا بو در سلامت انسان

دوره 08، شماره 1، دی 1396، صفحه 51-55

عارفه سیدعربی؛ زهرا سراج


رهنمودهای اخلاقی برای نویسندگان نوشتار های پژوهشی

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 53-57

علی اکبر موسوی موحدی؛ مینا نادری؛ رویا رحیمی وقار


پزشکی فردی: تحولی جدید در مراقبت از بیمار به سمت پیش بینی و پیشگیری

دوره 06، شماره 1، دی 1394، صفحه 54-57

لیلا ماه رخ؛ خشایار کریمیان؛ علی اکبر موسوی موحدی


سلامت دیجیتالی

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 54-59

رقیه ستاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


میزان نشر گازهای گلخانه ایران در سال 1389

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 55-59

امین مرادی؛ مدیا امینیان