تنوع زیستی، امنیت غذایی و سلامت

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 55-61

منصوره مظاهری؛ معصومه محمودی میمند


اساس بیوشیمیایی فوائد روزه

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 56-61

جمشید داودی؛ آزاده سرفلاح


اهمیت گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی

دوره 08، شماره 1، دی 1396، صفحه 56-64

مهدی ابراهیمی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


ماسه نفت

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 57-61

لیلا فتوحی


تغییرات اقلیم،گرمایش جهانی و دیابت

دوره 06، شماره 1، دی 1394، صفحه 58-64

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ فائزه موسوی موحدی؛ علی اکبر موسوی موحدی


نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 58-64

محمد حسن وحیدنیا؛ مریم شفیعی؛ سید کاظم علوی پناه


تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز 20 ساله کشور

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 58-64

محمد علی زلفی گل؛ مهدی بیات؛ صادق صالح زاده


ایمنی‌شناسی عصبی-روانی- غدد درون‌ریز، راهکاری جهت مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 59-68

یحیی سفیدبخت؛ شکوه رضائی؛ مائده سلطانی؛ نرگس توانا


هشدارهاى کبد

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 59-69

سیروس قبادى


ذره‌ای به نام هیگز

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 60-67

یاسمن فرزان


تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 60-69

یحیی سفیدبخت؛ نگین صفائی حشکوائی؛ فاطمه بیانی؛ ساره ارجمند؛ نرگس پرنیائی


چشم اندازى به ایریدالوژى

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 61-62

زهرا ممتازیان


درمان با سیب

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 62-66

علی اکبر موسوی موحدی؛ پروانه مقامی


عینک گوگل

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 62-64

وحید شیخ حسنی


استفاده از علم زیست الگو در منسوجات

دوره 07، شماره 1، دی 1395، صفحه 62-70

نعیمه انزابی


مدیریت پرندگان در خاک­چال­های شهری

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 62-66

منصوره ملکیان


ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران: ترویج علم

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 64-70

محمد مهدی شیخ جباری؛ سیده زهرا اجاق


زیست سامانه ، بیولوژی ساختگی و گیاهان الکترونیکی

دوره 06، شماره 1، دی 1394، صفحه 65-70

علی مسعودی نژاد؛ مژگان ترکمان مومنی؛ احسان زنگنه


چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 65-70

علی نصیری اقدم؛ محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


چگونه دانشگاهها با دانش آموختگان ارتباط برقرار می‌کنند؟

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 65-76

حمیدرضا آراسته؛ توران اسفندیاری


شبکه و خوشه های فناوری

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 65-69

حجت اله مرادی پور؛ معصومه داستانی


ده کشف برتر علمى سال 2009

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 66-71

محسن قاسمى على آباد


رشد فزاینده تولیدات علمى ایران در جهان

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 66-66

اندى کوگلان