منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران و عضو همکار کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دردیابت در دانش

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروز ویروس کرونا-19 علاوه بر بیماری‌هایی که انسان را درگیر نموده به عنوان یک درس در زندگی بشر نقش بسیار سازنده‌ای ایفا می‌نماید و می‌بایست با حکمت و خرد به این موجود بسیار ریز نامریی نگریست لذا شایسته است که از پندهای حکیمان قدیم برای درک و معرفت حقیقت بهره جست. در این میان، سعدی شیرازی سخنور بزرگ و ارزشمند ایران زمین شاعر دیروز، امروز و فردا بوده، حکیم و شاعری جهانی می‌باشد که رهنمودهای او راهگشای مشکل بشر امروز است. سعدی ابیات سه‏‌گانه فوق را قریب به هشتصد سال قبل از صدور «اعلامیه جهانی حقوق بشر» سروده است و امروز هم این ابیات به صورت نغمه و سرود و موسیقی های ملل با زبان های مختلف هم آوا شده است. البته شایان ذکر است سابقه تاریخی نشان می دهد که کهن ترین و اولین بیانیه و لایحه منشور جهانی حقوق بشر حدود 600 سال قبل از میلاد توسط ایرانیان نوشته و ابلاغ شده است. ایران سرزمینی است که سر چشمه میلیون‌ها پیام انسانی، بیت شعر و کمال است. سرزمینی که حکیمان و شاعران و دانشمندان بزرگ جهانی را در خود پرورانده است که شگفتی های ماندگار را برای بشریت به ارمغان آورده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Septuple Charter for Coexistence in the Future World

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Alavipanah 1
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 2
1 Professor in Department of Remote Sensing and Geographic Information System, Faculty of Geography, University of Tehran,Iran. & Member of Unesco Chair in Interdisciplinary Studies in Diabetes.
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, coronavirus or the so-called Covid19 has spread all over the globe endangering humans' lives. On the other hand, it has also been a lesson of life for all human beings to take, which has exerted some beneficial impacts on their lives; hence, this immensely little invisible creature has to be treated wisely enough. Thus, one has to refer to old sayings and pieces of advice given by late wise man and philosophers so as to come to a good realization of the situation. In this regard, the late great Iranian bard called Saadi Shirazi, the poet of all ages and eras, is a world-known poet and philosopher whose clear guidelines can be an effective solution to humans' problems these days. Saadi wrote the following triple rhyming couplets about 800 years before universal declaration of human rights. These couplets are still being caroled in different languages as melodies, Anthems and global music. It is, of course, worth mentioning that Achaemenid Cyrus Charter of Human Rights Cylinder was the very first and the oldest human rights charter referring back to 600 BC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seven Charter
  • Better Coexistence
  • Corona Virus
  • Evolution
  • Inner Voice
[1].  
[2].
[3].  
[4].  
[5].