نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، حمیدرضا نقش دانشگاه ها در آموزش توسعه پایدار [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 29-36]
 • آراسته، حمیدرضا خصوصى سازى در آموزش عالى [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 11-20]
 • آراسته، حمیدرضا چگونه دانشگاهها با دانش آموختگان ارتباط برقرار می‌کنند؟ [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 65-76]
 • آراسته، حمیدرضا رعایت اخلاق در دانشگاه هاو مراکز آموزش عالى: گزینه اى براى بهبود رفتارها [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 31-40]
 • آریائی نژاد، شهره تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 35-39]
 • آریائی نژاد، شهره موسیقی مبتنی بر توالی پروتئین و DNA [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 43-50]
 • آریائی نژاد، شهره تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 143-147]
 • آرین نژاد، مسعود پرسشگری هایی در دامنه علم و اخلاق در منظری از حرفه‌ی دانشگاهی [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 118-123]
 • آقایی، ارسلان بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 21-27]
 • آقایی میرک آباد، اعظم کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخا‌نه‌های دانشگاهی [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 129-135]
 • آقایی میرک آباد، الهه السادات کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخا‌نه‌های دانشگاهی [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 129-135]
 • آل علی، هدی اندازه شناسی چیست و چرا مهم است؟ [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 204-212]

ا

 • ابراهیمی، مهدی اهمیت گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 56-64]
 • ابراهیمی، مهرناز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان بزرگ ایران و جهان (بخش اول) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 102-112]
 • ابراهیمی، مهرناز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-180]
 • اجاق، سیده زهرا ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران: ترویج علم [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 64-70]
 • اجاق، سیده زهرا تحلیل عوامل موثر بر نقش اعتماد عمومی به علم: مطالعه موردی دوره آغازین همه‌گیری کووید ـ 19 در ایران [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 134-139]
 • احمدی، زهرا زندگی‌نامه پنج آماردان بزرگ: از پیرسن تا افرون [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 213-221]
 • احمدی، سیده معصومه مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 18-25]
 • اخلاقی، محمدمهدی تحلیل کارآیی بخش ثبت اختراع نظام مالکیت فکری ایران با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 157-163]
 • اخوان، محمد دانشمندان فیزیک در ایران از دوره باستان تا پایان دوره قاجار [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • ارجمند، ساره بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 189-199]
 • ارجمند، ساره تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • اسدی، حمیده تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • اسفندیاری، توران خصوصى سازى در آموزش عالى [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 11-20]
 • اسفندیاری، توران چگونه دانشگاهها با دانش آموختگان ارتباط برقرار می‌کنند؟ [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 65-76]
 • اسکندری، پروانه منتشر کن یا نابود شو، اما نه به هر قیمتی [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 38-43]
 • اشراقی، امیر فرآیند های کوانتومی در علوم زیستی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 88-97]
 • اصغری، سید محسن شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • اصلاحی، محمد رویکرد علوم شناختی به نقش خلاقیت در توسعه اقتصادی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 126-132]
 • افخمی، بهروز ظرفیتها و ارزشهای طبیعی و فرهنگی توده کوهستانی سبلان برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 65-72]
 • افخمی، بهروز باستان شناسی کاربردی؛ کشف گذشته و استفاده معاصر [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 46-53]
 • اکبرزاده، محمد متان و نقش آن در گرمایش زمین [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 37-41]
 • اکبرزاده خیاوی، عظیم تاریخچه واکسن‌سازی در ایران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 181-188]
 • الوانی، سید مهدی پنجره جوهری: الگوی ارتباط بین صنعت و دانشگاه [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 138-143]
 • امانی، مجتبی بیوفوتون [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 76-83]
 • امیری، احمد شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • امیری، الهام نقش دانشگاه ها در آموزش توسعه پایدار [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 29-36]
 • امینیان، مدیا میزان نشر گازهای گلخانه ایران در سال 1389 [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 55-59]
 • امینی فرد، مرضیه اهمیت مطالعات رفتارشناسی و زیست صوت آبزیان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 191-197]
 • انزابی، نعیمه استفاده از علم زیست الگو در منسوجات [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 62-70]
 • انصاری، زهرا بدافزارها و چالش های ایمنی در محیط سایبر [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 76-80]

ب

 • باباخانی، آریا مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 81-87]
 • باباخانی، آریا مروری بر اثرات مخرب رادیکال های آزاد در ایجاد بیماری های مختلف [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 168-179]
 • بازرگانی، جواد فرازهایی از کتاب یک هزار مدیر عامل انتشارات « دورلینگ کیندرزلی» [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 174-180]
 • باقری، صغری اختلال ریتم های شبانه روزی و خواب در بیماری آلزایمر [(مقالات آماده انتشار)]
 • بحری، مینا زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • بخشی زاده، مهدیه انواع نمک های دارویی و طبی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 159-167]
 • بدرلو، علیرضا تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • بدریان، عابد مفهوم و جایگاه سواد علمی در پیشرفت و توسعه پایدار کشور [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 40-47]
 • برخورداری، سجاد بررسی آثار عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 74-81]
 • بصیره، عبدالحسن دانشمندان فیزیک در ایران از دوره باستان تا پایان دوره قاجار [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • بنائی اصفهانی، امیر المپیادهای علمی دانش آموزی [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 68-73]
 • بنائی مقدم، علی محمد تغییرات اپیژنتیک و سبک زندگی [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 30-39]
 • بندریان، رضا مروری بر مقاله های برتر در سال 2013 در باره نوآوری باز [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 152-157]
 • بنی هاشمی، کامبیز آموزش و انگیزش در موزه های علوم و فناوری [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 142-149]
 • بهلولی، موسی اخلاق در علم و فناوری [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 36-42]
 • بهنام راد، محمد تغییرات اقلیم،گرمایش جهانی و دیابت [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 58-64]
 • بهنام راد، محمد نقش سبک زندگی در تعدیل دیابت [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 12-21]
 • بهنام راد، محمد جوایز نوبل در دیابت [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 144-151]
 • بیات، مهدی تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز 20 ساله کشور [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 58-64]
 • بیانی، فاطمه تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • بی بی اتک پور، امان نقش شیر شتر و ملکول های زیست فعال آن در درمان بیماری ها [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 20-24]

پ

 • پارسا، ناصر تازه های علمی در مورد بیماری ام-اس [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 20-28]
 • پارسا، ناصر تبدیل تحقیقات علوم پایه به روش های درمانی: رقابتی علمی و جدید در سطح جهانی [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 122-127]
 • پارسا، ناصر عوامل محیطی ژن ها در بروز سرطان ها [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 12-19]
 • پرنیائی، نرگس تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • پورامیدی، مهشاد رویکرد علوم شناختی به نقش خلاقیت در توسعه اقتصادی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 126-132]
 • پورباقر، هادی نرم افزار منبع باز R، ابزاری برای تحلیل داده ها و برنامه نویسی [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 54-57]
 • پور حسین گیلاکجانی، عباس مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 18-25]
 • پورسلیمان، عاطفه جایزه های علمی [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 150-156]
 • پورسلیمان، عاطفه بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 21-27]
 • پور یزدی، سمانه معماری سبز در ایران [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 108-112]
 • پوشنه، کامبیز مبانی و منطق آموزش فنآوری [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 70-75]
 • پیرحقی، میترا سبک زندگی و پزشکی خواب [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]
 • پیرحقی، میترا شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 6-17]
 • پیرحقی، میترا اندازه بحرانی گرو ههای پژوهشی و بررسی آن در ایران [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 6-11]
 • پیرحقی، میترا تولید علم درحوزه علوم زیستی : مقایسه ایران با جهان و قدرت های برتر منطقه [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 10-18]
 • پیرحقی، میترا داوری تخصصی در نشریات علمی [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 106-117]
 • پیرحقی، میترا برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • پیرحقی، میترا ساعت زیستی بدن: رونمایی از ریتم‌های حیات [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 172-183]

ت

 • ترکاشوند، عباس رده بندی و معیارهای فن آوری زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 30-37]
 • ترکاشوند، عباس مروری بر عوامل مؤثر بر کاهش اضطراب در بیمارستان ­ها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 144-151]
 • ترکمان مومنی، مژگان زیست سامانه ، بیولوژی ساختگی و گیاهان الکترونیکی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 65-70]
 • تقوی، فرشته تغییرات اقلیم،گرمایش جهانی و دیابت [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 58-64]
 • تقوی، فرشته نقش سبک زندگی در تعدیل دیابت [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 12-21]
 • تقوی، فرشته پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکار های مهاری [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 43-48]
 • تقوی، فرشته تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 24-30]
 • تقوی، فرشته جوایز نوبل در دیابت [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 144-151]
 • تکبیرگو، هانیه عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان و غذاهای ضد سرطانی [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 111-119]
 • توانا، نرگس ایمنی‌شناسی عصبی-روانی- غدد درون‌ریز، راهکاری جهت مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 59-68]
 • توکلی، محسن تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]

ث

 • ثبوتى، یوسف اقلیم و تغییرات آن در سده هاى بیستم و بیست و یکم [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 5-15]
 • ثبوتی، یوسف اقلیم ایران، پیشنگری دما و بارش تا ۲۰ ۳۰ میلادی [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 18-25]
 • ثبوتی، یوسف پیشنگری اقلیم منطقه‌ای ایران [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 124-129]

ج

 • جامی، شقایق ماهی زبرا: گونه مدل مطالعاتی بیماری‌های انسانی و تغییرات رفتارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 84-91]
 • جاهد، حسینعلى رعایت اخلاق در دانشگاه هاو مراکز آموزش عالى: گزینه اى براى بهبود رفتارها [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 31-40]
 • جعفرزاد ه، جعفر دو راهی‌های علم و فناوری و الگوبرداری از طبیعت [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 152-162]
 • جعفرنژاد، احمد زیر ساخت های نوآوری فنآورانه و نحوه مدیریت آن در قالب نظام ملی نوآوری [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 128-133]
 • جعفری فرجام، سیده نازیلا کرم خاکی، کرمپالایی و سایر فناوری ها [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 40-50]
 • جوادی ارجمند، مرضیه مروری بر ضوابط حاکم بر استخدام خویشاوندی در برخی دانشگا ه های جهان [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 77-80]

چ

ح

 • حاتمی، مهدیه تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • حاتمیان زارمی، اشرف السادات کرم خاکی، کرمپالایی و سایر فناوری ها [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 40-50]
 • حاجی زاده، مینا متابولیسم گیاهخواران [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 100-106]
 • حاجی زین‌العابدینی، محسن کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخا‌نه‌های دانشگاهی [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 129-135]
 • حاجی زین العابدینی، محسن سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 26-32]
 • حبیبی‌رضایی، مهران درستی یا نادرستی نقش ویتامین 12B در درمان سرطان [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 114-119]
 • حبیبی‌رضایی، مهران عسل به عنوان غذادارو [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 26-34]
 • حبیبی‌رضایی، مهران تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 43-49]
 • حبیبی‌رضایی، مهران راهکارهای مهم مقابله با ویروس کرونای جدید: از میراث­های کهن طب سنتی تا واکسن­های نوین [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 100-119]
 • حبیبی‌رضایی، مهران کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 209-219]
 • حبیبی‌رضایی، مهران 70 سال دسته بندی و نامگذاری آنزیم ها: معرفی دسته هفتم واکنش های آنزیمی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 200-208]
 • حبیبی‌رضایی، مهران کشف سازوکارهای هموستاز قند خون: سرگذشت گرتی و کارل کوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 117-123]
 • حسین زاده، پریسا موسسات و عوامل پیشبرنده علم در ایران و جهان [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 41-46]
 • حسین زاده بیرق، مریم بیانیه ناشران غیردولتى متشکل از انجمن هاى علمى و دانشگاه ها درباره نشر مقالات علمى با دسترسى آزاد [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 63-65]
 • حسین زاده دهکردی، مهشید زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • حسینی، آسیه رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 85-93]
 • حسینی، الناز تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 35-39]
 • حسینی، الناز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان بزرگ ایران و جهان (بخش اول) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 102-112]
 • حسینی، الناز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-180]
 • حسینی، زهره السادات تازه های علمی در مورد بیماری ام-اس [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 20-28]
 • حسینی، سید موسی اخلاق آب و حقوق طبیعت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 96-103]
 • حقیقی پوده، ثمین آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 82-88]
 • حقیقی پوده، ثمین رادیکال­های آزاد ، استرس اکسایشی و نقش آنتی‌اکسیدان‌ها [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 33-41]
 • حکمت، آزاده نقش آپتامرها در تشخیص ویروس‌های کرونای انسانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-75]
 • حکمت، آزاده نگاه اجمالی به انجمن‌های علمی علوم زیستی ایران [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 38-47]
 • حیدری، مجید نگاهی به موضوع زمین شناسی پزشکی [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 77-83]

خ

 • خاکباز، باهره فناوری سنجش از راه دورحرارتی و کاربرد آن در شناسایی پدیده ها [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 25-29]
 • خدادوست، محمود زالوی طبی ایرانی، شگفتی خلقت در گذر زمان [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 71-76]
 • خسروی، علی اکبر مبانی و منطق آموزش فنآوری [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 70-75]
 • خسروی، لیلا آموزش و انگیزش در موزه های علوم و فناوری [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 142-149]
 • خسروی، نرگس حشرات منبع شگفت­ انگیز زیست­ الگو و الهام­ زیستی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-32]
 • خسروی، نرگس کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 209-219]
 • خطیبی، علی تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 35-39]
 • خلیلی عراقی، سید منصور بررسی آثار عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 74-81]
 • خمسه، زهرا فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 135-142]
 • خواجه، خسرو زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]

د

 • داستانی، معصومه شبکه و خوشه های فناوری [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 65-69]
 • دانشگر، پرندیس تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 24-30]
 • داودی، جمشید اساس بیوشیمیایی فوائد روزه [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 56-61]
 • داوری اردکانی، نگار تبیین راهکارهای فرایند تولید ثروت دانش‎بنیان [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 36-42]
 • دبیرمنش، بهاره زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • درویش زاده، رسول اقلیم ایران، پیشنگری دما و بارش تا ۲۰ ۳۰ میلادی [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 18-25]
 • دشتستانی، فریبا نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 133-139]
 • دشتستانی، فریبا چگونه دانش آموخته دکتری بهتر بسازیم [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 28-34]
 • دلیری، نیلوفر کتابخانه دوستدار معلول با نگاهی بر بیماران اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 48-53]
 • دهقانی، روح الله انسان، محیط و بیماری از نگاه خردمندان ایرانی [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 84-88]
 • دوائیل، باقر شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • دوست زاده، زهرا سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 26-32]
 • دوست زاده، زهرا نگاهی به نقش مدیریت اطلاعات در پیشگیری از الودگی اطلاعات [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 140-147]
 • دوستی مطلق، سید نصیب الله تاریخچه و انواع رایانه‌های کوانتومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 163-171]
 • دوستی مطلق، سید نصیب الله فرآیند های کوانتومی در علوم زیستی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 88-97]

ذ

ر

 • ربانی، محمدمهدی توسعه بازار و بازآفرینی دانش و مهارت‏ها در صنایع بومی و خلاق [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 142-149]
 • ربیع پور، علیرضا مروری بر اثرات مخرب رادیکال های آزاد در ایجاد بیماری های مختلف [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 168-179]
 • ربیعی، عسل کشف سازوکارهای هموستاز قند خون: سرگذشت گرتی و کارل کوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 117-123]
 • رحیمی راد، زهره ارزیابی تاثیر برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت بر فرآیند توسعه فنآوری در ایران [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 40-47]
 • رحیمی وقار، رویا رهنمودهای اخلاقی برای نویسندگان نوشتار های پژوهشی [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 53-57]
 • رزاقی، احمد انرژی زمین گرمایی و کاربردهای آن [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 30-35]
 • رستم زاد، هانیه مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 81-87]
 • رضائی، شکوه ایمنی‌شناسی عصبی-روانی- غدد درون‌ریز، راهکاری جهت مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 59-68]
 • رضائی، شکوه ویروس کرونای جدید 2019: منشأ و مکانیسم بیماری‌زایی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 130-137]
 • رضائی، شکوه بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 189-199]
 • رضائی، محمدجواد چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 65-70]
 • رضایت، سید مهدی گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آینده [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 47-57]
 • رضایی، سونا بیوفوتون [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 76-83]
 • رضایی دریاکناری، زهرا سادات زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • رعایائی، مهدی مروری بر نقش دولت‌ها در توسعه پهن‌باند و ارائه راهبردها [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 133-141]
 • رفیعى، حسینعلى کتابخانه دیجیتالى جهانى [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 78-82]
 • رنجبر، سمیرا زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • رهبان، مهدیه تأثیر عملکرد کورکومین در جلوگیری از بیماری‌زایی ویروس‌ها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 120-129]
 • رهنمای، محمد زیست شناسی کوانتومی [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 63-72]
 • رهی، عمید سم شناسی نانومواد [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 30-35]
 • رونقی، محمدحسین مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 42-47]
 • ریاضی، غلامحسین نقش قلب در آگاهی و کارکردهای شناختی [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 116-121]

ز

 • زارع، مهدی پیش بینی زلزله در ایران [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 120-127]
 • زراسوندی، علیرضا نگاهی به موضوع زمین شناسی پزشکی [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 77-83]
 • زروندى، سمیرا کتابخانه دیجیتالى جهانى [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 78-82]
 • زلفی گل، محمد علی مراکز تحقیق و توسعه: پل موفق بین دانشگاه و صنعت [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 30-35]
 • زلفی گل، محمد علی تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز 20 ساله کشور [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 58-64]
 • زمانی دهکردی، آریان آلاینده های زیست محیطی و مطالعات اپی ژنتیک [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 128-134]
 • زنگنه، احسان زیست سامانه ، بیولوژی ساختگی و گیاهان الکترونیکی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 65-70]

س

 • سپهرآرا، پریسا تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • ستاراحمدی، نغمه سم شناسی نانومواد [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 30-35]
 • ستاری، رقیه تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 35-39]
 • ستاری، رقیه سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 54-59]
 • سراج، زهرا اهمیت اثر رایحه یا بو در سلامت انسان [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 51-55]
 • سراجیان، سهند جوایز علمی نوبل سال 2015 [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 140-144]
 • سرفلاح، آزاده اساس بیوشیمیایی فوائد روزه [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 56-61]
 • سروری، سجاد اقتصاد سبز [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 36-39]
 • سعیدی فر، مریم بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 97-100]
 • سفیدبخت، یحیی نیمه تاریک عطرها و رایحه های مصنوعی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 77-86]
 • سفیدبخت، یحیی ایمنی‌شناسی عصبی-روانی- غدد درون‌ریز، راهکاری جهت مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 59-68]
 • سفیدبخت، یحیی بررسی اثرات ناشی از تشعشعات تلفن همراه و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 71-76]
 • سفیدبخت، یحیی صنعت زیستی، مهندسی و اقتصاد سبز [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 49-55]
 • سفیدبخت، یحیی آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 82-88]
 • سفیدبخت، یحیی رادیکال­های آزاد ، استرس اکسایشی و نقش آنتی‌اکسیدان‌ها [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 33-41]
 • سفیدبخت، یحیی ویروس کرونای جدید 2019: منشأ و مکانیسم بیماری‌زایی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 130-137]
 • سفیدبخت، یحیی آلاینده های زیست محیطی و مطالعات اپی ژنتیک [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 128-134]
 • سفیدبخت، یحیی بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 189-199]
 • سفیدبخت، یحیی تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • سفیدبخت، یحیی تاریخچه جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۲۳ و پیشرفت‌های تغییرات پایه نوکلئوتیدی و توسعه واکسن‌های mRNA [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 124-133]
 • سلامی، مریم فرآورده غذایی پروبیوتیکی؛ مزایا و محدودیت ها [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 104-107]
 • سلامی، مریم نقش شیر شتر و ملکول های زیست فعال آن در درمان بیماری ها [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 20-24]
 • سلامی، مریم متابولیسم گیاهخواران [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 100-106]
 • سلامی، مریم عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان و غذاهای ضد سرطانی [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 111-119]
 • سلطانی، مائده ایمنی‌شناسی عصبی-روانی- غدد درون‌ریز، راهکاری جهت مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 59-68]
 • سلیمان پور، مرجان ملاتونین: آنتی‌اکسیدان محصول خواب با کیفیت [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 107-115]
 • سلیمانپور، جواد مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 18-25]
 • سلیمانی، نسیم نگاهی به نشریه نیچر و جوایز نوبل [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 73-81]
 • سلیمی، اعظم پایداری فرآورده های حلال در برابر باکتری های بیماریزا [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 50-54]
 • سیاه منصوری، یاسر تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 43-49]
 • سیاهی، اکرم تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • سیدعربی، عارفه اهمیت اثر رایحه یا بو در سلامت انسان [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 51-55]

ش

 • شاکری، راحله تکرارپذیری یافته­ های علمی [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 21-28]
 • شبانی، مسعود برندگان جایزه‌ی نوبل فیزیک [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 49-63]
 • شبانی، مسعود یک سده جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 157-170]
 • شبانی دومولا، مسعود برگزیدگان نوبل شیمی از آغاز تا امروز [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 40-52]
 • شریعت پناهی، سید پیمان زیست شناسی کوانتومی [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 63-72]
 • شریف زادگان، محمدحسین ویژگی های خوشه های صنعتی و اثرات آن در توسعه منطقه ای [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 48-53]
 • شریفی، مرتضی آینده‌پژوهی عوامل فناورانه که آینده مهندسی را شکل خواهند داد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 164-170]
 • شعبانی، احمد دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • شعبانی، احمد آموزش و آزمایش در خانه در دوره اپیدمی و همه‌گیری کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-36]
 • شعبانی، احمد تبیین راهکارهای فرایند تولید ثروت دانش‎بنیان [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 36-42]
 • شعبانی، احمد خلاقیت و اکتشاف [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 54-62]
 • شعبانی، احمد بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت مغزها [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 6-15]
 • شعبانی، احمد نگاه شیمیایی به پیدایش مواد [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-16]
 • شعبانی، احمد روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 14-20]
 • شعبانی، احمد مولکول هایی که آینده را تغییر خواهند داد [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 99-110]
 • شعبانی، احمد بررسی طرح آمایش آموزش عالی با تاکید بر آسیب شناسی گروه آموزشی علوم پایه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 124-133]
 • شعبانی، احمد جایگاه صنعت تولید دارو در ایران و جهان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 118-125]
 • شعبانی، احمد شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • شفیعی، مریم نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 58-64]
 • شفیعی ثابت، سعید ماهی زبرا: گونه مدل مطالعاتی بیماری‌های انسانی و تغییرات رفتارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 84-91]
 • شفیعی ثابت، سعید اهمیت مطالعات رفتارشناسی و زیست صوت آبزیان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 191-197]
 • شفیعی ثابت، سعید اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 77-84]
 • شفیعی ثابت، سعید معرفی الگوهای تقلیدی و مکانیسم‌های دفاعی در جانوران: درس هایی از طبیعت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 164-171]
 • شکروی، عباس فهرست نامه واژه های فارسی نشریه نشاء علم [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 79-89]
 • شمس، مهدی زندگی‌نامه پنج آماردان بزرگ: از پیرسن تا افرون [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 213-221]
 • شهلائی، منا بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 97-100]
 • شیبانی، سینا دانشمندان فیزیک در ایران از دوره باستان تا پایان دوره قاجار [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • شیخ جباری، محمد مهدی ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران: ترویج علم [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 64-70]
 • شیخ جباری، محمد مهدی چشم اندازی بر نشریات دسترسی-آزاد [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 28-32]
 • شیخ حسنی، وحید عینک گوگل [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 62-64]
 • شیخ حسنی، وحید تغییرات اقلیم زمین و بیمار یها: نقش گرمایش زمین در افزایش دیابت نوع 2 [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 35-38]
 • شیرى، مرتضى مراکز تحقیق و توسعه: پل موفق بین دانشگاه و صنعت [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 30-35]

ص

 • صادق نژاد، گلناز زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • صادقی، محمود تحلیل کارآیی بخش ثبت اختراع نظام مالکیت فکری ایران با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 157-163]
 • صالح زاده، صادق تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز 20 ساله کشور [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 58-64]
 • صالحی، پیمان دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • صالحی، جواد نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 133-139]
 • صالحی، محمد زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • صالحی سده، حسین زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • صبوری، علی اکبر دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • صبوری، علی اکبر چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 37-46]
 • صبوری، علی اکبر اسناد علمی ایران در سال 2015 [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 92-102]
 • صبوری، علی اکبر شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 6-17]
 • صبوری، علی اکبر شبه علم [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 18-25]
 • صبوری، علی اکبر تولید علم ایران در سال 2011 [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 6-14]
 • صبوری، علی اکبر اسناد علمی ایران در سال 2014 [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 6-17]
 • صبوری، علی اکبر بررسی کیفیت علم: نشـریـات بـی‌اعتبـار [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • صبوری، علی اکبر اندازه بحرانی گرو ههای پژوهشی و بررسی آن در ایران [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 6-11]
 • صبوری، علی اکبر تولید اسناد علمی ایران در سال2012 [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 96-103]
 • صبوری، علی اکبر منتشر کن یا نابود شو، اما نه به هر قیمتی [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 38-43]
 • صبوری، علی اکبر تولید علم ایران در سال 2009 [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 6-10]
 • صبوری، علی اکبر سى سال در علم؛ نهضت هاى دوره اى در تولید دانش [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 51-65]
 • صبوری، علی اکبر تولید علم درحوزه علوم زیستی : مقایسه ایران با جهان و قدرت های برتر منطقه [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 10-18]
 • صبوری، علی اکبر پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکار های مهاری [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 43-48]
 • صبوری، علی اکبر تولید علم ایران در سال 2010 [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 16-23]
 • صبوری، علی اکبر تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 24-30]
 • صبوری، علی اکبر بررسی اسناد علمی ایران در سال 2019 [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 68-99]
 • صبوری، علی اکبر بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 97-100]
 • صبوری، علی اکبر تولید اسناد علمی ایران در سال 2013 [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 94-100]
 • صبوری، علی اکبر داوری تخصصی در نشریات علمی [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 106-117]
 • صبوری، علی اکبر بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 21-27]
 • صبوری، علی اکبر اسناد علمی ایران در سال 2016 [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 72-79]
 • صبوری، علی اکبر بررسی اسناد علمی ایران در سال 2017 [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 2-13]
 • صبوری، علی اکبر بررسی اسناد علمی ایران در سال 2018 [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 2-13]
 • صبوری، علی اکبر برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • صبوری، علی اکبر اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 82-88]
 • صبوری، علی اکبر اول انسان باشید و بعد دانشمند [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 148-150]
 • صبوری، علی اکبر طرح شوک: الزامات و چالش‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 134-143]
 • صبوری، علی اکبر بررسی اسناد علمی ایران در سال 2020 [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 115-123]
 • صبوری، علی اکبر تعاملات علمی بین‌المللی، پیشران دیپلماسی علم و فناوری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 13-20]
 • صبوری، علی اکبر بررسی اسناد علمی ایران در سال 2021 [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 103-117]
 • صبوری، علی اکبر اختلال ریتم های شبانه روزی و خواب در بیماری آلزایمر [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفائی حشکوائی، نگین تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • صفری، هادی مروری بر مطالعات ایرانی دربارهٔ سیاست‌گذاری پژوهش‌های بنیادین در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 8-18]

ض

 • ضرابی، مهدی راز سبوس و سلامت [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 90-99]
 • ضرابی، مهدی کرم خاکی، کرمپالایی و سایر فناوری ها [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 40-50]
 • ضرابی، مهدی حشرات منبع شگفت­ انگیز زیست­ الگو و الهام­ زیستی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-32]
 • ضرابی، مهدی فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 135-142]
 • ضرابی، مهدی کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 209-219]
 • ضرابی، مهدی انواع نمک های دارویی و طبی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 159-167]
 • ضرابی، مهدی سبک زندگی علمی و شادی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 104-116]
 • ضرغامی، شیدا تاریخچه جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۲۳ و پیشرفت‌های تغییرات پایه نوکلئوتیدی و توسعه واکسن‌های mRNA [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 124-133]

ط

ظ

ع

 • عابدان زاده، صدیقه شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • عارف، محمدرضا ضرورت تبدیل دانش به فنآوری و ثروت ملی [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 6-16]
 • عارف، محمدرضا فلسفه ایجاد بنیاد پیشبرد علم و فنآوری در ایران و نشریه نشاء علم [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 3-3]
 • عاملی، سعید رضا نوآوری‌های برخاسته از جامعه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 7-2]
 • عبدالحسین زاده، محمد رویکردهای جدید در دیپلماسی علم و فناوری [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 35-39]
 • عبدی خانی، سمیرا بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 189-199]
 • عجب شیر، سحر کارت هوشمند سلامت [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 72-77]
 • عربها، هاجر نقش شیر شتر و ملکول های زیست فعال آن در درمان بیماری ها [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 20-24]
 • عزیزی، محمد گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آینده [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 47-57]
 • عطار، حسین گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آینده [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 47-57]
 • علوی پناه، سید کاظم نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 58-64]
 • علوی پناه، سید کاظم فناوری سنجش از راه دورحرارتی و کاربرد آن در شناسایی پدیده ها [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 25-29]
 • علوی پناه، سید کاظم دیوان شرقی از مولفی غربی یا دیوان غربی از مولفی شرقی [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 101-115]
 • علوی پناه، سید کاظم دو راهی‌های علم و فناوری و الگوبرداری از طبیعت [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 152-162]
 • علوی پناه، سید کاظم نگاه جدید به سرو 4000 ساله ابرکوه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 220-224]
 • علوی پناه، سید کاظم منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 98-101]
 • علوی پناه، سید کاظم سبک زندگی علمی و شادی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 104-116]
 • علیایی، محمد صادق ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست با شیوع ویروس کرونا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • علیایی، محمدصادق مروری بر تاریخچه فعالیت شبکه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی کشور [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 144-154]
 • علیجانپور، سکینه آلاینده‌های نوظهور میکروپلاستیک در اکوسیستم آبی خلیج‌فارس، دریای عمان و خزر [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 180-190]
 • علیزاده، آناهیتا اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 77-84]
 • علیزاده، آناهیتا معرفی الگوهای تقلیدی و مکانیسم‌های دفاعی در جانوران: درس هایی از طبیعت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 164-171]
 • علیزاده، نوید بدافزارها و چالش های ایمنی در محیط سایبر [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 76-80]
 • علیزاده لادمخی، فاطمه ماهی زبرا: گونه مدل مطالعاتی بیماری‌های انسانی و تغییرات رفتارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 84-91]
 • عیسی وند، لیلا مطالعه تطبیقی تاریخی آکادمی های علمی کشورهای اروپایی (انگلستان، ایتالیا، فرانسه) و ایران از منظر نهادگرایی [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غدیری، حامد زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • غفاری، احمدرضا کاربردهای چت جی پی تی در تحقیقات علمی و ملاحظات اخلاقی استفاده از آن [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 148-156]
 • غفاری، مینو مقدمه ای بر معرفی نرم افزارهای تشخیص تقلب ادبی [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 128-132]
 • غفوری، فاطمه رادیکال­های آزاد ، استرس اکسایشی و نقش آنتی‌اکسیدان‌ها [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 33-41]
 • غلامی، نیما تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]

ف

 • فاروقی، محمد رضا رده بندی و معیارهای فن آوری زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 30-37]
 • فاطمی، فتانه نگاهی به مواد بیگانه‌زیست [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 89-96]
 • فامیل سعیدیان، فاطمه بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 33-41]
 • فتوحی، لیلا تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 35-39]
 • فتوحی، لیلا ماسه نفت [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 57-61]
 • فتوحی، لیلا تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 143-147]
 • فرخی، رضا بازرگانی فرآورده های حلال [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 15-19]
 • فردوسی، سجاد خودشبکه نگاری در مطالعات گردشگری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرزان، یاسمن ذره‌ای به نام هیگز [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 60-67]
 • فرمهینی فراهانی، مهناز رده بندی و معیارهای فن آوری زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 30-37]
 • فرهادی، محمد سبک زندگی و پزشکی خواب [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]
 • فنودى، حنانه تخلفات و دستبردهای علمی و ادبی [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 21-29]
 • فیروز آبادی، سید احمد فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 135-142]
 • فیض، جواد دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]

ق

 • قاسملو، عبدالرحمن ویروس کرونای جدید 2019: منشأ و مکانیسم بیماری‌زایی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 130-137]
 • قاسمى على آباد، محسن ده کشف برتر علمى سال 2009 [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 66-71]
 • قاسمی، عطیه بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 21-27]
 • قاضی‌نوری، سپهر مروری بر مطالعات ایرانی دربارهٔ سیاست‌گذاری پژوهش‌های بنیادین در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 8-18]
 • قبادى، سیروس هشدارهاى کبد [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 59-69]
 • قدیمی، اکرم چیستی روزنامه نگاری علمی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 48-53]
 • قدیمی، اکرم گزارش هفته ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران 20- 26 آبان ماه1391 [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 74-78]
 • قدیمی، اکرم تعاملات بین المللی علم و فنآوری [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 134-141]
 • قدیمی، اکرم مؤسسات خیرخواهانه پیشبرد علم در ایران و سایر کشورها [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 158-170]
 • قدیمی، اکرم مروری بر تجربه‌های نوآوری‌های مردمی در برخی از کشورها [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 28-37]
 • قربانی، علی آلاینده های زیست محیطی و مطالعات اپی ژنتیک [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 128-134]
 • قرنقلی، محسن توسعه بازار و بازآفرینی دانش و مهارت‏ها در صنایع بومی و خلاق [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 142-149]
 • قره قومی، سمیه رضایت از زندگی و آزادسازی اکسی توسین (هورمون عصبی شیمیایی )در مغز [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 150-157]
 • قلیچ پور، حسن نگاهی به موضوع زمین شناسی پزشکی [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 77-83]
 • قمری، فاطمه تبدیل تحقیقات علوم پایه به روش های درمانی: رقابتی علمی و جدید در سطح جهانی [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 122-127]
 • قوامی پور، فهیمه زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]

ک

 • کاظمی، آسیه السادات منابع تجدیدپذیر انرژی مبتنی بر نانو ژنراتورهای تریبوالکتریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی، فاطمه شبه علم [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 18-25]
 • کاظمی درسنکی، رضا آلاینده‌های نوظهور میکروپلاستیک در اکوسیستم آبی خلیج‌فارس، دریای عمان و خزر [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 180-190]
 • کاووسی، کاوه موسیقی مبتنی بر توالی پروتئین و DNA [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 43-50]
 • کاووسی، کاوه تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 143-147]
 • کرمی، لیلا شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 6-17]
 • کریمی، بابک دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • کریمیان، خشایار پزشکی فردی: تحولی جدید در مراقبت از بیمار به سمت پیش بینی و پیشگیری [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 54-57]
 • کریمیان، خشایار نقش بالقوه شیمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • کریمیان، خشایار زیر ساخت های دگردیسی دانش به فناوری [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 6-11]
 • کریمیان، خشایار شرایط نهادی و نقش بالقوه فرهنگستان علوم در توسعه پایدار کشور [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 80-89]
 • کریمیان، شکرالله انتقال همزمان قدرت و اطلاعات: تحولی نوین در فناوری ارتباطات بی سیم [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 145-150]
 • کریمیان، شکرالله فرامواد و کاربردهای آن [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 113-118]
 • کریمیان، شکرالله فناوریهای علوم الکترونیک در پزشکی: درمان های غیرتهاجمی [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 130-137]
 • کریمیان، شکرالله درهم-تنیدگی کوانتومی رویکردی علمی به سوی دورنوردی انسان [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 122-128]
 • کریمی دونا، بهاره فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 135-142]
 • کنجوری، فرامرز برندگان جایزه‌ی نوبل فیزیک [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 49-63]
 • کوچک زاده، حسن آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 82-88]
 • کوشا، کیوان تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • کوگلان، اندى رشد فزاینده تولیدات علمى ایران در جهان [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 66-66]
 • کیان والا، نسیم رادیکال­های آزاد ، استرس اکسایشی و نقش آنتی‌اکسیدان‌ها [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 33-41]
 • کیانی، مریم اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 77-84]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل دیپلماسی علمی و فنآوری [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 71-76]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل ضرورت تبدیل دانش به فنآوری و ثروت ملی [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 6-16]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل زیر ساخت های نوآوری فنآورانه و نحوه مدیریت آن در قالب نظام ملی نوآوری [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 128-133]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل سیاستگذار یهای صنعتی در برخی از کشورهای جهان و ایران [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 22-29]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل مبانی و منطق آموزش فنآوری [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 70-75]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل مروری بر مقاله های برتر در سال 2013 در باره نوآوری باز [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 152-157]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات بنیادین پیش رو [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 155-163]

گ

 • گنجی، مهسا تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • گودرزی، سمیرا تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • گودرزی مهر، سعید فناوری سنجش از راه دورحرارتی و کاربرد آن در شناسایی پدیده ها [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 25-29]

ل

م

ن

 • نائیه، سعید تاریخچه و انواع رایانه‌های کوانتومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 163-171]
 • نادرى جلودار، سمانه سى سال در علم؛ نهضت هاى دوره اى در تولید دانش [دوره 01، شماره 1، 1389، صفحه 51-65]
 • نادری، مینا رهنمودهای اخلاقی برای نویسندگان نوشتار های پژوهشی [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 53-57]
 • نازی، ملیحه مدیریت نوآوری، استانداردهای نوآوری و اهمیت آن [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 38-45]
 • نریمانی، امیررضا پنجره جوهری: الگوی ارتباط بین صنعت و دانشگاه [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 138-143]
 • نصیری، فرید زیست شناسی کوانتومی [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 63-72]
 • نصیری، فرید برندگان جایزه نوبل 2017 در حوزه علوم پایه و پزشکی [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 23-29]
 • نصیری اقدم، علی چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 65-70]
 • نظرزاده زارع، محسن آموزش عالی ناب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 21-27]
 • نظرزاده زارع، محسن کاوشی عمیق در روش پژوهش پرتره [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظیف کار، غزاله تعاملات بین المللی علم و فنآوری [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 134-141]
 • نقوی آزاد، امیر اقلیم ایران، پیشنگری دما و بارش تا ۲۰ ۳۰ میلادی [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 18-25]
 • نقوی آزاد، امیر انرژی خورشید جایگزینی برای انرژی های فسیلی [دوره 02، شماره 2، 1391، صفحه 42-48]
 • نقوی آزاد، امیر پیشنگری اقلیم منطقه‌ای ایران [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 124-129]
 • نهال، ارشمید آیین نگارش و سخنرانی علمی [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 14-22]
 • نورآذران، مونا سبک زندگی علمی و شادی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 104-116]
 • نورائی، همایون ویژگی های خوشه های صنعتی و اثرات آن در توسعه منطقه ای [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 48-53]
 • نورانی، سارا نشریات ایده جریان های نو [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 26-34]
 • نوروزنژاد، فاطمه یک سده جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی [دوره 03، شماره 2، 1392، صفحه 157-170]
 • نوروزنژاد، فاطمه برگزیدگان نوبل شیمی از آغاز تا امروز [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 40-52]
 • نوروزی، پرویز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان بزرگ ایران و جهان (بخش اول) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 102-112]
 • نوروزی، پرویز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-180]
 • نیاسری نسلجی، امیر نقش شیر شتر و ملکول های زیست فعال آن در درمان بیماری ها [دوره 02، شماره 1، 1390، صفحه 20-24]

و

 • واشقانی فراهانی، محمد رضا دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • وانویی، شیدا تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • وحیدنیا، محمد حسن نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 58-64]
 • وزیری، اسماعیل طرح شوک: الزامات و چالش‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 134-143]
 • وزیری، اسماعیل تعاملات علمی بین‌المللی، پیشران دیپلماسی علم و فناوری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 13-20]
 • وهاب زاده کبریا، قربان معرفی پارک-موزه های معدنی با اهدف آموزشی و گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 54-62]

ه

 • هادوی صدر، علی مروری بر نقش دولت‌ها در توسعه پهن‌باند و ارائه راهبردها [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 133-141]
 • هادی زاده، صائمه معیار های آرامش در انتخاب مسکن [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 198-203]
 • هدهدی، علیرضا مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 81-87]
 • هدهدی، علیرضا مروری بر اثرات مخرب رادیکال های آزاد در ایجاد بیماری های مختلف [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 168-179]
 • هلی، حسین سم شناسی نانومواد [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 30-35]
 • هوشنگی، سمیرا پایداری فرآورده های حلال در برابر باکتری های بیماریزا [دوره 03، شماره 1، 1391، صفحه 50-54]

ی

 • یزدانفر، عباس بررسی و مطالعه حاشیه‌نشینی و پدیده اسکان‌ غیررسمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 92-101]
 • یزدی، محمد چشم انداز تغییرات اقلیمی بر محیط زیست ایران و جهان [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 89-98]
 • یگانه، حسن بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 33-41]
 • یوسفی، رضا دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • یوسفی، رضا ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست با شیوع ویروس کرونا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • یوسفی، رضا مروری بر ضوابط حاکم بر استخدام خویشاوندی در برخی دانشگا ه های جهان [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 77-80]
 • یوسفی، رضا راهکارهای مهم مقابله با ویروس کرونای جدید: از میراث­های کهن طب سنتی تا واکسن­های نوین [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 100-119]
 • یوسفی، رضا ملاتونین: آنتی‌اکسیدان محصول خواب با کیفیت [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 107-115]
 • یوسفی، رضا ویروس کرونای جدید: از پیشگیری و درمان تا سازوکار تکثیر و گسترش در بدن انسان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 42-54]
 • یوسفی، رضا دیپلماسی علمی فرصتی مهم برای توسعه همکاری های علمی بین المللی و روابط راهبردی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 2-12]
 • یوسفی، رضا سبک زندگی علمی و شادی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 104-116]
 • یوسفی نژاد، سعید ابوریحان بیرونی، دانشمند پرآوازه ی ایرانی و کشف قاره آمریکا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 171-173]