نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، مهرناز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان بزرگ ایران و جهان (بخش اول) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 102-112]
 • ابراهیمی، مهرناز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-180]
 • ارجمند، ساره بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 189-199]
 • اکبرزاده خیاوی، عظیم تاریخچه واکسن‌سازی در ایران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 181-188]
 • امانی، مجتبی بیوفوتون [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 76-83]

ت

 • توانا، نرگس ایمنی‌شناسی عصبی-روانی- غدد درون‌ریز، راهکاری جهت مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 59-68]

ج

 • جامی، شقایق ماهی زبرا: گونه مدل مطالعاتی بیماری‌های انسانی و تغییرات رفتارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 84-91]

ح

 • حبیبی‌رضایی، مهران کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 209-219]
 • حبیبی‌رضایی، مهران 70 سال دسته بندی و نامگذاری آنزیم ها: معرفی دسته هفتم واکنش های آنزیمی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 200-208]
 • حسینی، الناز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان بزرگ ایران و جهان (بخش اول) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 102-112]
 • حسینی، الناز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-180]
 • حکمت، آزاده نقش آپتامرها در تشخیص ویروس‌های کرونای انسانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-75]

خ

 • خسروی، نرگس کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 209-219]

ر

 • رضائی، شکوه ایمنی‌شناسی عصبی-روانی- غدد درون‌ریز، راهکاری جهت مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 59-68]
 • رضائی، شکوه بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 189-199]
 • رضایی، سونا بیوفوتون [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 76-83]

س

 • سفیدبخت، یحیی ایمنی‌شناسی عصبی-روانی- غدد درون‌ریز، راهکاری جهت مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 59-68]
 • سفیدبخت، یحیی بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 189-199]
 • سلطانی، مائده ایمنی‌شناسی عصبی-روانی- غدد درون‌ریز، راهکاری جهت مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 59-68]

ش

 • شریفی، مرتضی آینده‌پژوهی عوامل فناورانه که آینده مهندسی را شکل خواهند داد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 164-170]
 • شعبانی، احمد دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • شعبانی، احمد آموزش و آزمایش در خانه در دوره اپیدمی و همه‌گیری کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-36]
 • شعبانی، احمد بررسی طرح آمایش آموزش عالی با تاکید بر آسیب شناسی گروه آموزشی علوم پایه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 124-133]
 • شفیعی ثابت، سعید ماهی زبرا: گونه مدل مطالعاتی بیماری‌های انسانی و تغییرات رفتارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 84-91]

ص

 • صالحی، پیمان دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • صبوری، علی اکبر دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • صبوری، علی اکبر چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 37-46]
 • صبوری، علی اکبر طرح شوک: الزامات و چالش‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 134-143]
 • صبوری، علی اکبر بررسی اسناد علمی ایران در سال 2020 [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 115-123]

ض

 • ضرابی، مهدی کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 209-219]

ط

 • طاهرخانی، بهنوش بررسی و مطالعه حاشیه‌نشینی و پدیده اسکان‌ غیررسمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 92-101]

ع

 • عبدی خانی، سمیرا بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 189-199]
 • علوی پناه، سید کاظم نگاه جدید به سرو 4000 ساله ابرکوه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 220-224]
 • علیایی، محمد صادق ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست با شیوع ویروس کرونا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • علیایی، محمدصادق مروری بر تاریخچه فعالیت شبکه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی کشور [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 144-154]
 • علیزاده لادمخی، فاطمه ماهی زبرا: گونه مدل مطالعاتی بیماری‌های انسانی و تغییرات رفتارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 84-91]

ف

 • فیض، جواد دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]

ک

 • کریمی، بابک دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات بنیادین پیش رو [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 155-163]

م

ن

 • نوروزی، پرویز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان بزرگ ایران و جهان (بخش اول) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 102-112]
 • نوروزی، پرویز نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-180]

و

ی

 • یزدانفر، عباس بررسی و مطالعه حاشیه‌نشینی و پدیده اسکان‌ غیررسمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 92-101]
 • یوسفی، رضا دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 2-27]
 • یوسفی، رضا ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست با شیوع ویروس کرونا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]