نمایه نویسندگان

پ

 • پیرحقی، میترا برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]

ح

 • حقیقی پوده، ثمین آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 82-88]
 • حکمت، آزاده نگاه اجمالی به انجمن‌های علمی علوم زیستی ایران [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 38-47]

ر

س

 • سعیدی فر، مریم بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 97-100]
 • سفیدبخت، یحیی آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 82-88]
 • سلیمانی، نسیم نگاهی به نشریه نیچر و جوایز نوبل [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 73-81]

ش

 • شاکری، راحله تکرارپذیری یافته­ های علمی [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 21-28]
 • شریعت پناهی، سید پیمان زیست شناسی کوانتومی [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 63-72]
 • شعبانی، احمد خلاقیت و اکتشاف [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 54-62]
 • شعبانی، احمد روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 14-20]
 • شهلائی، منا بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 97-100]

ص

 • صبوری، علی اکبر بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 97-100]
 • صبوری، علی اکبر بررسی اسناد علمی ایران در سال 2018 [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 2-13]
 • صبوری، علی اکبر برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا [دوره 09، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]

ع

 • علوی پناه، سید کاظم دیوان شرقی از مولفی غربی یا دیوان غربی از مولفی شرقی [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 101-115]

ف

 • فاطمی، فتانه نگاهی به مواد بیگانه‌زیست [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 89-96]

ک

 • کوچک زاده، حسن آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 82-88]

م

ن

 • نصیری، فرید زیست شناسی کوانتومی [دوره 09، شماره 2، 1398، صفحه 63-72]