نمایه نویسندگان

آ

 • آریائی نژاد، شهره تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 143-147]

ا

 • ابراهیمی، مهدی اهمیت گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 56-64]
 • افخمی، بهروز ظرفیتها و ارزشهای طبیعی و فرهنگی توده کوهستانی سبلان برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 65-72]

ب

ت

 • تکبیرگو، هانیه عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان و غذاهای ضد سرطانی [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 111-119]

ج

ح

خ

 • خلیلی عراقی، سید منصور بررسی آثار عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 74-81]
 • خمسه، زهرا فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 135-142]

ز

س

 • سراج، زهرا اهمیت اثر رایحه یا بو در سلامت انسان [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 51-55]
 • سفیدبخت، یحیی آلاینده های زیست محیطی و مطالعات اپی ژنتیک [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 128-134]
 • سلامی، مریم عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان و غذاهای ضد سرطانی [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 111-119]
 • سیدعربی، عارفه اهمیت اثر رایحه یا بو در سلامت انسان [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 51-55]

ش

 • شعبانی، احمد مولکول هایی که آینده را تغییر خواهند داد [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 99-110]

ص

 • صبوری، علی اکبر بررسی اسناد علمی ایران در سال 2017 [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 2-13]
 • صبوری، علی اکبر اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 82-88]
 • صبوری، علی اکبر اول انسان باشید و بعد دانشمند [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 148-150]

ض

 • ضرابی، مهدی کرم خاکی، کرمپالایی و سایر فناوری ها [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 40-50]
 • ضرابی، مهدی فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 135-142]

ط

ظ

ف

 • فتوحی، لیلا تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 143-147]
 • فیروز آبادی، سید احمد فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 135-142]

ق

 • قربانی، علی آلاینده های زیست محیطی و مطالعات اپی ژنتیک [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 128-134]

ک

 • کاووسی، کاوه تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 143-147]
 • کریمی دونا، بهاره فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 135-142]

ل

م

ن

 • نصیری، فرید برندگان جایزه نوبل 2017 در حوزه علوم پایه و پزشکی [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 23-29]
 • نهال، ارشمید آیین نگارش و سخنرانی علمی [دوره 08، شماره 1، 1396، صفحه 14-22]

ی

 • یزدی، محمد چشم انداز تغییرات اقلیمی بر محیط زیست ایران و جهان [دوره 08، شماره 2، 1397، صفحه 89-98]