نمایه نویسندگان

آ

ا

 • انزابی، نعیمه استفاده از علم زیست الگو در منسوجات [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 62-70]

پ

 • پورسلیمان، عاطفه بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 21-27]

ح

د

 • دشتستانی، فریبا چگونه دانش آموخته دکتری بهتر بسازیم [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 28-34]

ذ

ر

 • ریاضی، غلامحسین نقش قلب در آگاهی و کارکردهای شناختی [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 116-121]

س

 • سلامی، مریم متابولیسم گیاهخواران [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 100-106]
 • سلیمان پور، مرجان ملاتونین: آنتی‌اکسیدان محصول خواب با کیفیت [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 107-115]

ش

 • شعبانی، احمد بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت مغزها [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 6-15]
 • شیخ حسنی، وحید تغییرات اقلیم زمین و بیمار یها: نقش گرمایش زمین در افزایش دیابت نوع 2 [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 35-38]

ص

 • صبوری، علی اکبر بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 21-27]
 • صبوری، علی اکبر اسناد علمی ایران در سال 2016 [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 72-79]

ض

ط

ق

 • قاسمی، عطیه بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم [دوره 07، شماره 1، 1395، صفحه 21-27]

ک

 • کریمیان، خشایار شرایط نهادی و نقش بالقوه فرهنگستان علوم در توسعه پایدار کشور [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 80-89]
 • کریمیان، شکرالله درهم-تنیدگی کوانتومی رویکردی علمی به سوی دورنوردی انسان [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 122-128]

م

ی

 • یوسفی، رضا ملاتونین: آنتی‌اکسیدان محصول خواب با کیفیت [دوره 07، شماره 2، 1396، صفحه 107-115]