نمایه نویسندگان

آ

 • آریائی نژاد، شهره تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 35-39]

ا

 • اسکندری، پروانه منتشر کن یا نابود شو، اما نه به هر قیمتی [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 38-43]

ب

 • بحری، مینا زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • بهنام راد، محمد نقش سبک زندگی در تعدیل دیابت [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 12-21]

پ

 • پورباقر، هادی نرم افزار منبع باز R، ابزاری برای تحلیل داده ها و برنامه نویسی [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 54-57]
 • پیرحقی، میترا اندازه بحرانی گرو ههای پژوهشی و بررسی آن در ایران [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 6-11]

ت

 • ترکاشوند، عباس رده بندی و معیارهای فن آوری زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 30-37]
 • تقوی، فرشته نقش سبک زندگی در تعدیل دیابت [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 12-21]

ث

 • ثبوتی، یوسف اقلیم ایران، پیشنگری دما و بارش تا ۲۰ ۳۰ میلادی [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 18-25]

ج

 • جوادی ارجمند، مرضیه مروری بر ضوابط حاکم بر استخدام خویشاوندی در برخی دانشگا ه های جهان [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 77-80]

ح

خ

 • خطیبی، علی تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 35-39]
 • خواجه، خسرو زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]

د

 • داودی، جمشید اساس بیوشیمیایی فوائد روزه [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 56-61]
 • دبیرمنش، بهاره زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]
 • درویش زاده، رسول اقلیم ایران، پیشنگری دما و بارش تا ۲۰ ۳۰ میلادی [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 18-25]

ر

س

 • ستاری، رقیه تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 35-39]
 • سرفلاح، آزاده اساس بیوشیمیایی فوائد روزه [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 56-61]
 • سفیدبخت، یحیی بررسی اثرات ناشی از تشعشعات تلفن همراه و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 71-76]
 • سفیدبخت، یحیی صنعت زیستی، مهندسی و اقتصاد سبز [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 49-55]

ش

 • شریف زادگان، محمدحسین ویژگی های خوشه های صنعتی و اثرات آن در توسعه منطقه ای [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 48-53]
 • شفیعی، مریم نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 58-64]

ص

ع

 • علوی پناه، سید کاظم نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 58-64]

غ

 • غدیری، حامد زیست شناسی جدید برای قرن 21 [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 67-72]

ف

 • فاروقی، محمد رضا رده بندی و معیارهای فن آوری زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 30-37]
 • فتوحی، لیلا تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 35-39]
 • فرمهینی فراهانی، مهناز رده بندی و معیارهای فن آوری زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1393، صفحه 30-37]

ق

ک

ل

م

ن

 • نصیری اقدم، علی چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 65-70]
 • نقوی آزاد، امیر اقلیم ایران، پیشنگری دما و بارش تا ۲۰ ۳۰ میلادی [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 18-25]
 • نورائی، همایون ویژگی های خوشه های صنعتی و اثرات آن در توسعه منطقه ای [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 48-53]

و

 • وحیدنیا، محمد حسن نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 58-64]

ی

 • یوسفی، رضا مروری بر ضوابط حاکم بر استخدام خویشاوندی در برخی دانشگا ه های جهان [دوره 05، شماره 2، 1394، صفحه 77-80]