نمایه نویسندگان

آ

 • آل علی، هدی اندازه شناسی چیست و چرا مهم است؟ [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 204-212]

ا

 • احمدی، زهرا زندگی‌نامه پنج آماردان بزرگ: از پیرسن تا افرون [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 213-221]
 • اشراقی، امیر فرآیند های کوانتومی در علوم زیستی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 88-97]
 • اصلاحی، محمد رویکرد علوم شناختی به نقش خلاقیت در توسعه اقتصادی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 126-132]
 • افخمی، بهروز باستان شناسی کاربردی؛ کشف گذشته و استفاده معاصر [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 46-53]
 • امینی فرد، مرضیه اهمیت مطالعات رفتارشناسی و زیست صوت آبزیان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 191-197]

ب

 • باباخانی، آریا مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 81-87]
 • باباخانی، آریا مروری بر اثرات مخرب رادیکال های آزاد در ایجاد بیماری های مختلف [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 168-179]
 • بخشی زاده، مهدیه انواع نمک های دارویی و طبی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 159-167]

پ

 • پورامیدی، مهشاد رویکرد علوم شناختی به نقش خلاقیت در توسعه اقتصادی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 126-132]

د

ر

 • ربانی، محمدمهدی توسعه بازار و بازآفرینی دانش و مهارت‏ها در صنایع بومی و خلاق [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 142-149]
 • ربیع پور، علیرضا مروری بر اثرات مخرب رادیکال های آزاد در ایجاد بیماری های مختلف [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 168-179]
 • رستم زاد، هانیه مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 81-87]
 • رعایائی، مهدی مروری بر نقش دولت‌ها در توسعه پهن‌باند و ارائه راهبردها [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 133-141]

ش

 • شعبانی، احمد جایگاه صنعت تولید دارو در ایران و جهان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 118-125]
 • شفیعی ثابت، سعید اهمیت مطالعات رفتارشناسی و زیست صوت آبزیان [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 191-197]
 • شمس، مهدی زندگی‌نامه پنج آماردان بزرگ: از پیرسن تا افرون [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 213-221]

ص

 • صبوری، علی اکبر تعاملات علمی بین‌المللی، پیشران دیپلماسی علم و فناوری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 13-20]
 • صبوری، علی اکبر بررسی اسناد علمی ایران در سال 2021 [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 103-117]

ض

 • ضرابی، مهدی انواع نمک های دارویی و طبی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 159-167]

ع

 • علوی پناه، سید کاظم منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 98-101]
 • علیجانپور، سکینه آلاینده‌های نوظهور میکروپلاستیک در اکوسیستم آبی خلیج‌فارس، دریای عمان و خزر [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 180-190]

ق

 • قدیمی، اکرم مروری بر تجربه‌های نوآوری‌های مردمی در برخی از کشورها [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 28-37]
 • قرنقلی، محسن توسعه بازار و بازآفرینی دانش و مهارت‏ها در صنایع بومی و خلاق [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 142-149]
 • قره قومی، سمیه رضایت از زندگی و آزادسازی اکسی توسین (هورمون عصبی شیمیایی )در مغز [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 150-157]

ک

 • کاظمی درسنکی، رضا آلاینده‌های نوظهور میکروپلاستیک در اکوسیستم آبی خلیج‌فارس، دریای عمان و خزر [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 180-190]

م

ن

و

 • وزیری، اسماعیل تعاملات علمی بین‌المللی، پیشران دیپلماسی علم و فناوری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 13-20]
 • وهاب زاده کبریا، قربان معرفی پارک-موزه های معدنی با اهدف آموزشی و گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 54-62]

ه

 • هادوی صدر، علی مروری بر نقش دولت‌ها در توسعه پهن‌باند و ارائه راهبردها [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 133-141]
 • هادی زاده، صائمه معیار های آرامش در انتخاب مسکن [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 198-203]
 • هدهدی، علیرضا مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 81-87]
 • هدهدی، علیرضا مروری بر اثرات مخرب رادیکال های آزاد در ایجاد بیماری های مختلف [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 168-179]

ی

 • یوسفی، رضا دیپلماسی علمی فرصتی مهم برای توسعه همکاری های علمی بین المللی و روابط راهبردی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 2-12]