نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، سیده معصومه مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 18-25]
 • ارجمند، ساره تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • اصغری، سید محسن شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • امیری، احمد شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]

ب

 • بیانی، فاطمه تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]

پ

ح

د

 • دلیری، نیلوفر کتابخانه دوستدار معلول با نگاهی بر بیماران اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 48-53]
 • دوائیل، باقر شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • دوست زاده، زهرا سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 26-32]

ر

 • رونقی، محمدحسین مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 42-47]

س

 • ستاری، رقیه سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 54-59]
 • سفیدبخت، یحیی تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • سلیمانپور، جواد مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 18-25]

ش

 • شعبانی، احمد شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • شفیعی ثابت، سعید اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 77-84]

ص

 • صفائی حشکوائی، نگین تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • صفری، هادی مروری بر مطالعات ایرانی دربارهٔ سیاست‌گذاری پژوهش‌های بنیادین در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 8-18]

ع

ف

 • فامیل سعیدیان، فاطمه بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 33-41]

ق

 • قاضی‌نوری، سپهر مروری بر مطالعات ایرانی دربارهٔ سیاست‌گذاری پژوهش‌های بنیادین در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 8-18]

ک

 • کیانی، مریم اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 77-84]

م

ی

 • یگانه، حسن بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 33-41]