نمایه نویسندگان

ا

 • اجاق، سیده زهرا تحلیل عوامل موثر بر نقش اعتماد عمومی به علم: مطالعه موردی دوره آغازین همه‌گیری کووید ـ 19 در ایران [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 134-139]
 • احمدی، سیده معصومه مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 18-25]
 • اخلاقی، محمدمهدی تحلیل کارآیی بخش ثبت اختراع نظام مالکیت فکری ایران با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 157-163]
 • ارجمند، ساره تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • اصغری، سید محسن شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • امیری، احمد شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]

ب

 • بیانی، فاطمه تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]

پ

ح

د

 • دلیری، نیلوفر کتابخانه دوستدار معلول با نگاهی بر بیماران اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 48-53]
 • دوائیل، باقر شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • دوست زاده، زهرا سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 26-32]
 • دوست زاده، زهرا نگاهی به نقش مدیریت اطلاعات در پیشگیری از الودگی اطلاعات [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 140-147]

ر

 • ربیعی، عسل کشف سازوکارهای هموستاز قند خون: سرگذشت گرتی و کارل کوری [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 117-123]
 • رونقی، محمدحسین مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 42-47]

س

 • ستاری، رقیه سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 54-59]
 • سفیدبخت، یحیی تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • سفیدبخت، یحیی تاریخچه جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۲۳ و پیشرفت‌های تغییرات پایه نوکلئوتیدی و توسعه واکسن‌های mRNA [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 124-133]
 • سلیمانپور، جواد مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 18-25]

ش

 • شعبانی، احمد شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 70-76]
 • شفیعی ثابت، سعید اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 77-84]
 • شفیعی ثابت، سعید معرفی الگوهای تقلیدی و مکانیسم‌های دفاعی در جانوران: درس هایی از طبیعت [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 164-171]

ص

 • صادقی، محمود تحلیل کارآیی بخش ثبت اختراع نظام مالکیت فکری ایران با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 157-163]
 • صفائی حشکوائی، نگین تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 60-69]
 • صفری، هادی مروری بر مطالعات ایرانی دربارهٔ سیاست‌گذاری پژوهش‌های بنیادین در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 8-18]

ض

 • ضرابی، مهدی سبک زندگی علمی و شادی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 104-116]
 • ضرغامی، شیدا تاریخچه جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۲۳ و پیشرفت‌های تغییرات پایه نوکلئوتیدی و توسعه واکسن‌های mRNA [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 124-133]

ع

غ

 • غفاری، احمدرضا کاربردهای چت جی پی تی در تحقیقات علمی و ملاحظات اخلاقی استفاده از آن [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 148-156]

ف

 • فامیل سعیدیان، فاطمه بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 33-41]

ق

 • قاضی‌نوری، سپهر مروری بر مطالعات ایرانی دربارهٔ سیاست‌گذاری پژوهش‌های بنیادین در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 8-18]

ک

 • کیانی، مریم اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 77-84]

م

ن

ی

 • یگانه، حسن بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 33-41]
 • یوسفی، رضا سبک زندگی علمی و شادی [دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 104-116]